FIȘE DISCIPLINE – MARKTEING

Anul 1

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Matematică aplicată în economie 1. Macroeconomie
2. Microeconomie 2. Dreptul afacerilor
3. Marketing 3. Statistică economică
4. Informatică 4. Contabilitate
5. Management 5. Finanțe
6. Istoria și doctrina cooperatistă 6. Baze de date pentru marketing
7.1. Limba engleză 7.1. Limba engleză
7.2. Limba franceză 7.2. Limba franceză
8. Educație fizică 8. Educație fizică

Anul 2

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Econometrie 1. Managementul vânzărilor
2. Tehnici promoționale 2. Marketingiul serviciilor
3. Marketing direct 3. Cercetări de marketing
4. Comportamentul consumatorului 4. Cybermarketing
5. Tehnici de vânzare 5. Marketingul agroalimentar
6. Managementul produsului și al brandului 6.1. Relații publice
7.1. Etică și integritate academică 6.2. Protecția consumatorului
7.2. Doctrine economice contemporane 7. Practică de specialitate
8. Educație fizică  

Anul 3

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Marketing internațional 1. Marketing strategic
2. Logistica mărfurilor 2. Business to business marketing
3. Economia cooperației 3. Management comercial
4. Analiza informației de marketing 4. Simulări de marketing
5. Proiecte de marketing 5. Marketingul micilor afaceri
6.1. Comunicare în afaceri în limba franceză 6.1. Tehnologii comerciale
6.2. Comunicare în afaceri în limba engleză 6.2. Marketing turistic
7.1. Programe aplicative de marketing 7. Elaborarea lucrării de licență 
7.2. Antreprenoriat 8. Distribuție și merchandising
8. Marketingul organizațiilor nonprofit