Tipizate

 

  • Cererile pentru eliberarea adeverințelor pot fi transmise și în format electronic, la adresa de e-mail secretariat.artifex@gmail.com.

 

  • Studenții ce optează pentru transmiterea electronică a cererii de eliberare a diplomei o pot face la adresa de e-mail secretariat.artifex@gmail.com. Cererea de eliberare trebuie însoțită de dovada achitării taxei de eliberare (https://www.artifex.org.ro/taxe-si-tarife/). Plata taxei de eliberare se poate face fie la casieria universității,  fie în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București la BCR – Sucursala Plevna.