Tipizate

 

 • Cererile pentru eliberarea adeverințelor pot fi transmise și în format electronic, la adresele de e-mail aferente fiecărei specializări, după cum urmează:
  • Finanțe și Bănci: secretariat.fb@artifex.org.ro
  • Contabilitate și Informatică de Gestiune: secretariat.cig@artifex.org.ro
  • Management: secretariat.mg@artifex.org.ro
  • Marketing: secretariat.mk@artifex.org.ro
  • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor: secretariat.ects@artifex.org.ro
  • Management Financiar – Bancar și de Asigurări: secretariat.master@artifex.org.ro
  • Managementul Sistemului Informațional Financiar – Contabil: secretariat.master@artifex.org.ro
  • Management Organizațional: secretariat.master@artifex.org.ro
  • Marketing și Comunicare în Afaceri: secretariat.master@artifex.org.ro
  • Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii: secretariat.master@artifex.org.ro

 

 • Studenții ce optează pentru transmiterea electronică a cererii de eliberare a diplomei o pot face la adresa de e-mail secretariat.uab@artifex.org.ro. Cererea de eliberare trebuie însoțită de dovada achitării taxei de eliberare (https://www.artifex.org.ro/taxe-si-tarife/). Plata taxei de eliberare se poate face fie la casieria universității,  fie în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București la BCR Erste.