Prezentare programe de studii licență și master

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

În cadrul Universității „ARTIFEX” din Bucureşti funcționează cinci programe de studii universitare de licență și opt programe de studii universitare de master, toate acestea fiind acreditate, conform legislației naționale în vigoare. Astfel, la acest moment, structura Universității „ARTIFEX” din Bucureşti se prezintă astfel:

I. Programe de studii universitare de licență

Facultatea de Finanţe şi Contabilitate
Domeniul de studii universitare de licență Program de studii universitare de licenţa Cifra de şcolarizare
(conform HG 140/2017)
Finanțe Finanţe şi Bănci 180
Contabilitate Contabilitate şi Informatică de Gestiune 90
     
Facultatea de Management – Marketing
Domeniul de studii universitare de licență Program de studii universitare de licenţa Cifra de şcolarizare (conform HG 140/2017)
Management Management 300
Marketing Marketing 200
Administrarea afacerilor Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 120

 

II. Programe de studii universitare de master

Facultatea de Finanţe şi Contabilitate
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Program de studii

universitare de master

Cifra de şcolarizare (conform HG 117/2017)
1 Finanțe Finanţe, Bănci şi Pieţe de Capital 100
2 Management Financiar, Bancar şi de Asigurări
3 Contabilitate Managementul Sistemului Informaţional Financiar – Contabil 50
     
Facultatea de Management – Marketing
Nr.crt. Domeniul de studii universitare de master Program de studii universitare de master Cifra de şcolarizare (conform HG 117/2017)
1 Management Management Organizaţional 100
2 Managementul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
3 Marketing Marketing Strategic 100
4 Marketing şi Comunicare în Afaceri
5 Administrarea afacerilor Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii 50