MANAGEMENTUL CALITATII

 

 

CARTA UNIVERSITĂȚII ARTIFEX DIN BUCUREȘTI (2023) – varianta finală

 

ANUNȚ

privind inițierea procedurilor de aprobare a noii Carte Universitare, elaborată în conformitate cu prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023

 

Având în vedere prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023 și Hotărârea Senatului Universității „ARTIFEX” din București din data de 18 septembrie 2023, a fost elaborat proiectul noii Carte Universitare. Acesta este supus dezbaterii comunității academice în perioada 3 – 13 noiembrie 2023, interval de timp în care se pot transmite eventualele observații sau amendamente, în format electronic, la adresele de e-mail amanole@artifex.org.ro, alexandru.manole@gmail.com și secretariat.artifex@gmail.com.

În data de 13 noiembrie 2023, ora 14.00, va avea loc, în Aula Universității „ARTIFEX” din București, o dezbatere publică în cadrul căreia să se stabilească modalitatea de includere a amendamentelor transmise în forma finala a noii Carte Universitare. 

Carta Universitatii Artifex din Bucuresti_Octombrie 2023_Proiect