Taxe şi Tarife

TAXE DE STUDII VALABILE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

 • Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de licență
  • Anul 1:   GRATUIT (cu condiția finalizării studiilor)
  • Anul 2:   2.600 lei
  • Anul 3:   2.600 lei
 • Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de master
  • Anul 1:   2.400 lei pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, respectiv 2.600 lei pentru absolvenții altor programe de studii universitare de licență
  • Anul 2:   2600 lei
 • Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini ce provin din statele non – UE:   220 Euro/lună
 • Taxa pentru înscrierea și participarea la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență și master:   100 lei
 • Taxa de reexaminare:   100 lei
 • Taxa pentru examenele de diferență:   100 lei
 • Taxa pentru examenele de refacere a creditelor:   100 lei
 • Taxa pentru examenele de refacere a creditelor (an suplimentar): 200 lei/examen
 • Taxa pentru examenele de mărire a notelor:   100 lei
 • Taxa pentru finalizarea studiilor de licență (taxa pentru îndrumarea științifică, înscriere și susținerea examenului de licență):   800 lei
 • Taxa pentru finalizarea studiilor de master (taxa pentru îndrumarea științifică, înscriere și susținerea examenului de disertație):   600 lei
 • Taxa pentru eliberarea situației școlare (la cererea studentului):    200 lei
 • Taxa pentru arhivarea diplomei de licență:   100 lei
 • Taxa pentru arhivarea diplomei de master:   150 lei
 • Taxa pentru eliberarea unui duplicat al diplomei de licență sau master:   200 lei
 • Taxa pentru reînmatricularea studenților:   200 lei
 • Taxa pentru transferul studenților:   200 lei
 • Taxa pentru multiplicarea fișelor de disciplina:   50 lei/disciplină
 • Taxa pentru eliberarea carnetului de student:  10 lei
 • Penalizări pentru neachitarea în terment a taxelor de școlarizare:   0,5%/zi

 

TAXE PENTRU CAZAREA STUDENȚILOR ÎN CĂMINUL „ARTIFEX” PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

 • Taxa de cazare în camere cu 4 paturi:   300 lei/lună
 • Taxa de cazare în camere cu 6 paturi:   200 lei/lună
 • Taxa de cazare în Căminul „ARTIFEX” se achită în avans pentru o perioadă de 3 luni.

 

 

TAXE DE STUDII VALABILE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019

 • Taxa de școlarizare totală pentru ciclul de studii universitare de licență (3 ani), pentru studenții promoției 2018 – 2021 este de 5.600 lei (taxa medie pe an de studii: 1.867 lei), repartizată după cum urmează:
  • Anul 1:   GRATUIT(cu condiția finalizării studiilor)
  • Anul 2:   2.800 lei
  • Anul 3:   2.800 lei
 • Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de licență pentru studenții promoției 2017 – 2020:
  • Anul 2:   2.600 lei
  • Anul 3:   2.600 lei
 • Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de licență pentru studenții promoției 2016 – 2019:
  • Anul 3:   2.600 lei
 • Studenții care provin din centrele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului beneficiază de școlarizare gratuită pentru programele de studii universitare de licență;
 • Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de masterat pentru studenții promoției 2018 – 2020:
  • Anul 1:   2.400 lei pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, respectiv 2600 lei pentru absolvenții altor programe de studii universitare de licență, din cadrul altor instituții de învățământ superior;
  • Anul 2:   2.400 lei pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, respectiv 2600 lei pentru absolvenții altor programe de studii universitare de licență, din cadrul altor instituții de învățământ superior;
 • Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de masterat pentru studenții promoției 2017 – 2019:
  • Anul 2:   2.400 leipentru absolvenții programelor de studii universitare de licență organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, respectiv 2600 lei pentru absolvenții altor programe de studii universitare de licență, din cadrul altor instituții de învățământ superior;
 • Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de masterat pentru studenții care provin din sectorul cooperației meșteșugărești și rudele de gradul I ale acestora și se înmatriculează începând cu anul universitar 2018 – 2019:
  • Anul 1: 1500 lei;
  • Anul 2: 1500 lei.
 • Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de masterat pentru studenții care provin din sectorul cooperației meșteșugărești și rudele de gradul I ale acestora, înmatriculați începând cu anul universitar 2017 – 2018:
  • Anul 2:   1.200 leipentru absolvenții programelor de studii universitare de licență organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, respectiv 1300 lei pentru absolvenții altor programe de studii universitare de licență, din cadrul altor instituții de învățământ superior;
 • Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini ce provin din statele non – UE:   220 Euro/lună (conform aprobării Ministerului Educației Naționale)
 • Taxa pentru înscrierea și participarea la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență și master:   100 lei
 • Taxa de reexaminare (examenul se susține în același an universitar cu cel pentru care a fost programat):   100 lei
 • Taxa pentru examenele de refacere a creditelor (examenul se susține într-un an universitar superior celui pentru care a fost programat):     100 lei
 • Taxa pentru examenele de diferență:   100 lei
 • Taxa pentru examenele de refacere a creditelor (prelungire de școlaritate): 200 lei/examen
 • Taxa pentru examenele de mărire a notelor:   200 lei
 • Taxa pentru finalizarea studiilor de licență (taxa pentru îndrumarea științifică, înscriere și susținerea examenului de licență):   800 lei
 • Taxa pentru finalizarea studiilor de licență aplicabilă absolvenților altor instituții de învățământ superior (taxa pentru îndrumarea științifică, înscriere și susținerea examenului de licență):   1.000 lei
 • Taxa pentru finalizarea studiilor de master (taxa pentru îndrumarea științifică, înscriere și susținerea examenului de disertație):   600 lei
 • Taxa pentru eliberarea situației școlare (la cererea studentului):    200 lei
 • Taxa pentru arhivarea diplomei de licență:   100 lei
 • Taxa pentru arhivarea diplomei de master:   150 lei
 • Taxa pentru eliberarea unui duplicat al diplomei de licență sau master:  300 lei
 • Taxa pentru reînmatricularea studenților:   300 lei
 • Taxa pentru transferul studenților (inclusiv pentru transferurile interne):   300 lei
 • Taxa pentru multiplicarea fișelor de disciplina:   50 lei/disciplină
 • Penalizări pentru neachitarea în termen a taxelor de școlarizare:   0,15%/zi.

 

TAXE PENTRU CAZAREA STUDENȚILOR ÎN CĂMINUL „ARTIFEX” PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019

 • Taxa de cazare în camere cu 4 paturi:   300 lei/lună
 • Taxa de cazare în camere cu 6 paturi:   200 lei/lună
 • Fond de reparații: 50 lei (achitat la semnarea contractului de cazare)
 • Taxa de cazare în Căminul „ARTIFEX” se achită în avans pentru o perioadă de 3 luni.