CENTRUL PENTRU CALITATE ȘI EXCELENȚĂ ÎN TURISM

PREZENTARE

Centrul CCT urmăreşte armonizarea cu mediul extern al activitaţilor complementare universitare, specializarea turism, prin parteneriate active cu mediul asociativ reprezenativ din turism, cel patronal şi nu în ultimul rȃnd cu instituţiile de reglementare cu impact major în sector (ministere, UAT-uri, etc.)

Coordonator:

Lector univ. dr. Andrei Ion

Tel: +40 728 104 751

Email: andreinoni@yahoo.com