INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES”

INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 10th EDITION „HUMANITY IS RESHAPING ITSELF. LET’S THINK BEYOND THE PRESENT” 

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A ZECEA – „OMENIREA SE SCHIMBĂ. SĂ GÂNDIM DINCOLO DE PREZENT”

DECEMBER 14th‐15th, 2022 / 14-15 Decembrie 2022

 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 10th EDITION „OPPORTUNITIES FOR CHANGING THE ECONOMIC – SOCIAL REALITIES OF THE WORLD”

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A ZECEA – „OPORTUNITĂȚI DE SCHIMBARE A ECONOMIEI – REALITĂȚILE SOCIALE ALE LUMII”

May 26th‐27th, 2022 /  26 – 27 Mai 2022

 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 9th EDITION –  „IMPLICATIONS OF THE SOCIAL – ECONOMIC AND ECOLOGICAL PARADIGM ON THE POWER REPORTS AND GLOBAL GOVERNANCE

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A NOUA – „IMPLICAȚII ALE PARADIGMEI SOCIAL – ECONOMICE ȘI ECOLOGICE ASUPRA RAPOARTELOR DE PUTERE ȘI GUVERNANȚEI GLOBALE

December 15th‐16th, 2021 /  15 – 16 Decembrie 2021

 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 8th EDITION –  „BACK TO THE FUTURE. SOCIAL – ECONOMIC CHALLENGES AND PERSPECTIVES

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A OPTA – „ÎNAPOI ÎN VIITOR. PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE SOCIO – ECONOMICE

May 27th‐28th, 2021 /  28 – 28 Mai 2021

 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 7th EDITION –  „CONTAMPORANY ECONOMY AND  SOCIETY. CHALLANGES AND SOLUTIONS

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A ȘAPTEA – „SOCIETATEA ȘI ECONOMIA CONTEMPORANĂ. PROVOCĂRI ȘI SOLUTII

December 16th‐17th, 2020 / 16 – 17 Decembrie 2020

 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 6th EDITION –  „HUMANITY AT A CROSSROAD. BETWEEN DIGITAL ECONOMY AND NEED FOR A PARADIGM OF GOING BACK TO NATURE

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A ȘASEA – „UMANITATEA LA RĂSCRUCE DE DRUMURI. ÎNTRE ECONOMIA DIGITALĂ ȘI NEVOIA UNEI PARADIGME DE ÎNTOARCERE LA NATURĂ

May 14th‐15th, 2020 / 14 – 15 Mai 2020

 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 5th EDITION –  „INNOVATIVE ECONOMIC‐SOCIAL APPROACHES IN THE KNOWLEDGE SOCIETY

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A CINCEA – „ABORDĂRI ECONOMICO ‐ SOCIALE INOVATIVE ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII

December 12th‐13th, 2019 / 12 – 13 Decembrie 2019

 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 4th EDITION –  „NECESSITY OF NEW ECONOMIC-SOCIAL PARADIGMS IN THE CURRENT GLOBALIZATION CONTEXT”

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A PATRA – „NECESITATEA UNOR NOI PARADIGME ECONOMICO-SOCIALE ÎN ACTUALUL CONTEXT AL GLOBALIZĂRII

May 23rd-24th, 2019 / 23 – 24 Mai 2019

 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 3RD EDITION –  „ROMANIA IN THE YEAR OF THE CENTENARY. THE EUROPEAN AND GLOBAL SOCIO-ECONOMIC CONTEXT”

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A TREIA – „ROMÂNIA ÎN ANUL CENTENARULUI. CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC GLOBAL ȘI EUROPEAN

December 13th-14th, 2018 / 13 – 14 Decembrie 2018

 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 2ND EDITION –  „LANDMARKS AND CHALLENGES OF THE SOCIAL – ECONOMIC DEVELOPMENT”

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A DOUA – „REPERE ȘI PROVOCĂRI ALE DEZVOLTĂRII SOCIAL – ECONOMICE

May 24th-25th, 2018 / 24 – 25 Mai 2018

 

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM „EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 1ST EDITION –  „ROMANIA AT A CROSSROAD. FROM THE PAST, TOWARDS THE FUTURE”

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – PRIMA EDIȚIE – „ROMÂNIA LA RĂSCRUCE. DIN TRECUT, SPRE VIITOR

December 14th-15th, 2017 / 14 – 15 Decembrie 2017