IN MEMORIAM

DAN LAURENȚIU CRUCERU 

Profesor universitar doctor

(6 august 1942 – 8 februarie 2018).

JOI, 8 FEBRUARIE 2018, S-A STINS FULGERĂTOR DIN VIAȚĂ CEL CARE A FOST PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR DAN LAURENȚIU CRUCERU – PREȘEDINTELE UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI

A urmat cursurile Liceului Mihai Viteazu din București, ale Facultăților de Filosofie și Științe Politico – Economice ale Academiei de Științe Social Politice. A obținut titlul de doctor în filosofie în anul 1975 și atestatul de sociologie în cadrul Universității București. A fost cadru didactic asociat în catedra de filosofie a Academiei de Studii Economice.

A fost flacăra călăuzitoare în constituirea, dezvoltarea și funcționarea Universității „ARTIFEX” din București, în cadrul căreia a îndeplinit funcțiile de rector, președinte al Consiliului de Administrație, președinte al Universității. A fost director executiv al Fundației „ARTIFEX”. În perioada rectoratului său a fost construit noul sediu al Universității „ARTIFEX” din București (1992-2002).

A publicat 18 volume din domeniile filosofiei culturii și al istoriei și doctrinei cooperatiste și numeroase articole și studii în reviste din țară și străinătate. A întreprins călătorii de studii și cercetări,  a participat la congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări în state membre ale AICI în Europa, Asia, Africa, America de Nord și de Sud. A fost membru în comisia de cercetare științifică a Alianței Cooperatiste Internaționale. A fost profesor – visiting în universități din Germania, Rusia, Franța, Spania și membru fondator al Universității Cooperatiste Europene.

            Pentru întreaga sa activitate a fost decorat cu ordine, medalii și numeroase diplome de excelență, precum și diploma „Opera Omnia”.

            Fie-i țărâna ușoară și memoria binecuvântată!

            Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în lăcașurile celor drepți!