PRACTICA STUDENTILOR

STAGIUL DE PRACTICĂ PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

Studenții înmatriculați în anul 2 la toate programele de studii universitate de licență din cadrul Universității „ARTIFEX” din București au obligația de a efectua un stagiu de practică cu durata de trei săptămâni (90 de ore). Acest stagiu este programat în perioada 15.05.2023 – 04.06.2023 și se poate desfășura în cadrul unor entități/organizații private sau publice. Practica se finalizează printr-un colocviu, în cadrul căruia studentul trebuie să prezinte o adeverință de la entitatea/organizația la care a făcut practica, o lucrare monografică (proiectul de practică), aprecierea privind stagiul de practică eliberată de responsabilului desemnat de partenerul de practică și chestionarul prezentat în Ghidul de practică.

 

GHID DE PRACTICĂ PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

 

STAGIUL DE PRACTICĂ PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Studenții înmatriculați în anul 2 la toate programele de studii universitate de masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București au obligația de a efectua, pe toată durata semestrului 1 al anului universitar, un stagiu de practică cu durata de 84 de ore (14 săptămâni de practică cu câte 6 ore pentru fiecare săptămână). Acest stagiu se poate desfășura în cadrul unor entități/organizații private sau publice sau, dacă acest lucru nu este posibil, în cadrul universității.

Practica se finalizează printr-un colocviu, în cadrul căruia studentul trebuie să prezinte o adeverință de la entitatea/organizația la care a făcut practica, o lucrare monografică (proiectul de practică), aprecierea privind stagiul de practică eliberată de responsabilului desemnat de partenerul de practică și chestionarul prezentat în Ghidul de practică. În cazul în care practica a fost efectuată în universitate, studentul va prezenta doar proiectul de practică (adeverința nu mai este obligatorie în acest caz).

 

GHID DE PRACTICĂ PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

PARTENERI