PREZENTARE

Misiunea Facultății de Management – Marketing din cadrul Universității „ARTIFEX” din București este de a crea un mediu de învățământ și cercetare pentru studenti, masteranzi, cadre didactice și cercetatori, favorizant comunicării, creativității, inovării, colaborării și obținerii de performanțe didactice și științifice ridicate, care să-i consolideze poziția în cadrul învățământului economic românesc și în a o face cunoscută în cel european.

Principalele obiective urmărite în întreaga activitate desfășurată la nivelul Facultății de Management – Marketing din cadrul Universității „ARTIFEX” din București pot fi sintetizate astfel:

 • promovarea unui învățământ economic de performanță;
 • promovarea parteneriatului cu alte instituții de învățământ superior și dezvoltarea cooperării universitare pe plan național și internațional;
 • generarea de calificări universitare performante în formarea inițială și continuă;
 • dezvoltarea activității de cercetare științifică;
 • formarea și perfecționarea de resurse umane calificate, specialiști cu studii superioare pentru domeniile activităților economice și sociale;
 • dezvoltarea unui corp profesoral valoros;
 • promovarea unui management academic performant.

Facultatea de Management – Marketing funcționeaza în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, în baza prevederilor Legii nr. 133/2005. În prezent,  în cadrul acestei facultăți funcționează următoarele programe de studii universitare de licență si master acreditate:

 • Programe de studii universitare de licenta
  • Management
  • Marketing
  • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor.
 • Programe de studii universitare de master
  • Management organizational
  • Marketing și comunicare în afaceri
  • Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii.

Facultatea de Management – Marketing este membru cu drepturi depline al Asociației Facultăților Economice din România

Vă așteptăm să treceți pragul Facultății de Management-Marketing din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, pentru a vă îmbogăți cunoștințele și pentru a deveni profesioniști în management, marketing și administrarea afacerilor.