Finalizare Studii

REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2020

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAȚIE – SESIUNEA IULIE 2020

 

  • Studenții se vor prezenta la examenul de disertație cu maxim 5 minute înainte de ora la care sunt programați în vederea parcurgerii procedurilor de dezinfecție și scanare termică.
  • Studenții vor merge direct la sala de examen în care sunt programați.
  • După susținerea examenului, studenții vor părăsi în cel mai scurt timp incinta universității, respectând traseele special marcate în acest sens.
  • În interiorul cladirii universității, studenții vor respecta cu strictețe normele igienico – sanitare impuse pentru desfășurarea activităților în spații universitare închise.
  • La examenul de disertație, studenții sunt obligați să aibă asupra lor un act de identitate valabil.

 

DOCUMENTE UTILE

 

REGULAMENTE

 

TEMATICA – IULIE 2020