Admitere

Universitatea „ARTIFEX” din București organizează, în perioada 1 iulie – 25 septembrie 2019, admitere la programele de studii universitare de licență (Finanțe și Bănci; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Management; Marketing; Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor) și de masterat (Management Financiar – Bancar și de Asigurări; Managementul Sistemului Informațional Financiar – Contabil; Management Organizațional; Marketing și Comunicare în Afaceri; Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii). Toate programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul universității sunt acreditate!

Anul I de studii este gratuit pentru toți studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență.