Cercetare

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL

Experience. Knowledge. Contemporary Challenges 

Experiență. Cunoaștere. Provocări contemporane

3rd Edition / Ediția a treia

„Romania in the Year of the Centenary. The European and global socio-economic Context”

„România în anul Centenarului. Contextul socio-economic global și european”

December 13th-14th, 2018 / 13 – 14 Decembrie 2018

 

 

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL

„EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE – EDIȚIA A II -A”

„REPERE ȘI PROVOCĂRI ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICO – SOCIALE”

24 – 25 MAI 2018

 

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL
„EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE – EDIȚIA I”
„ROMANIA AT A CROSSROAD. FROM THE PAST, TOWARDS THE FUTURE”
14 – 15 DECEMBRIE 2017

 

DOCUMENTE CERCETARE
UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI

 

ACTIVITĂȚI DE CERCETARE DEDICATE STUDENȚILOR