PREZENTAREA UNIVERSITATII

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti a fost înființată prin Legea nr. 133/2005, ca parte a sistemului naţional de învăţământ. Aceasta este o  instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, având sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Economu Cezărescu nr. 47, Sector 6, cu următoarele facultăţi:

1. Facultatea de Finanţe şi Contabilitate.

2. Facultatea de Management – Marketing.

În cadrul Universității „ARTIFEX” din Bucureşti funcționează cinci programe de studii universitare de licență și cinci programe de studii universitare de masterat, toate acestea fiind acreditate, conform legislației naționale în vigoare. Astfel, în anul universitar 2022 – 2023, structura Universității „ARTIFEX” din Bucureşti se prezintă astfel:

I. Programe de studii universitare de licență

1. Facultatea de Finanțe și Contabilitate

• Finanțe și Bănci (acreditat)

• Contabilitate și Informatică de Gestiune (acreditat)

2. Facultatea de Management – Marketing

• Management (acreditat)

• Marketing (acreditat)

• Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (acreditat).

II. Programe de studii universitare de master

1. Facultatea de Finanțe și Contabilitate

• Management Financiar – Bancar și de Asigurări (acreditat)

• Managementul Sistemului Informațional Financiar – Contabil (acreditat)

2. Facultatea de Management – Marketing

• Management Organizațional (acreditat)

• Marketing și Comunicare în Afaceri (acreditat)

• Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii (acreditat).

Absolvenţii Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti beneficiază, la finalul perioadei de şcolarizare, de diplome de licenţă şi master în domeniul economic emise, conform Legii educaţiei naţionale, de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice. De-a lungul a 27 de ani de ani de existență, aproximativ 20.000 de studenţi au frecventat și absolvit cursurile universității. Procentul de promovabilitate a examenelor de licenţă şi master a fost de peste 90%.

Diplomele de licență și master eliberate de Universitatea „ARTIFEX” din București sunt recunoscute la nivel internațional.

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti cultivă valorile ştiinţei şi culturii naţionale şi universale, ale ştiinţelor economice în special, precum şi cele juridice şi administrative. În baza nivelului de competenţă, a responsabilităţii pe care le are faţă de societatea românească, Universitatea „ARTIFEX” din București îşi asumă misiunea: de a forma şi perfecţiona resurse umane calificate, specialişti cu studii superioare pentru domeniile activităţilor economice şi sociale, de a promova spiritul gândirii libere, critice, al înnoirii cunoştinţelor și de a dezvolta programe privind activitatea antreprenorială.