Personal

  • Asist.univ.dr. Elena Adina Fetcu – Contabil șef Universitatea „ARTIFEX” din București
  • Ec. Oltea Aniculăesei – Contabil
  • Leahu Dorina – Contabil
  • Ec. Cristina Dinescu – Casier