Mesajul decanului

Procesul de învăţământ din cadrul Facultăţii de Management-Marketing, are loc prin abordarea problematicii actuale din societatea românească şi a celei globale, caracterizate de schimbările rapide ce au loc preponderant în economie.

Printre ideile de bază aplicate de facultate, în procesul de învăţare, un loc central îl ocupă convingerea că învăţământul economic are în faţa sa provocări impuse de modelele dinamice şi deosebit de complexe ale realităţii actuale, iar profesia de economist este supusă nevoii de adaptare, flexibilitate şi gândire critică.

Având în vedere cerinţele şi exigenţele pieţei muncii, aflată în plin proces de extindere, înnoire şi modernizare, unde se solicită o tot mai mare flexibilitate profesională, Facultatea de Management-Marketing urmăreşte ca, pe baza unei politici de tip curricular, prin cursurile opţionale sau prin anumite segmente ale cursurilor fundamentale, de specialitate şi obligatorii, să realizeze o deschidere interdisciplinară a cărei finalitate să ofere absolvenţilor noştri cât mai multe posibilităţi în carieră, fiind o fereastră larg deschisă spre viitor.

 

Decan,

Facultatea de Management – Marketing

Prof.univ.dr. Dan Năstase