Consiliul facultății

 • Conf univ.dr. Anca Mihaela TEAU – Decan Facultatea de Management – Marketing
 • Lector univ.dr. Laurențiu STOENICĂ – Prodecan Facultatea de Management – Marketing
 • Conf.univ.dr. Sorin Gabriel GRESOI – Director Departament Management – Marketing
 • Prof.univ.dr. Cristian Marian BARBU – Președinte Senat Universitatea „ARTIFEX” din București
 • Conf.univ.dr. Cristina Elena PROTOPOPESCU – Prorector Universitatea „ARTIFEX” din București
 • Prof.univ.dr. Dan NĂSTASE
 • Conf.univ.dr. Andrei BUIGA
 • Conf.univ.dr. Aurelian DIACONU
 • Conf.univ.dr. Cibela Elena NEAGU
 • Conf.univ.dr. Anca Sorina POPESCU – CRUCERU 
 • Lector univ.dr. Veronica VASILE
 • Student Florin Traian CĂZĂNARU – Program de studii universitare de masterat Management Organizațional, Anul 2
 • Student Richard FECHET – Program de studii universitare de licență Marketing, Anul 2
 • Student Cristian TUDORProgram de studii universitare de masterat Management Organizațional, Anul 1
 • Student Eugen Ionuț VIZIR – Program de studii universitare de licență Management, Anul 2