CONSILIUL FACULTATII

 • Conf univ.dr. Anca Mihaela MELINCEANU – Decan Facultatea de Management – Marketing
 • Lector univ.dr. Veronica VASILE – Prodecan Facultatea de Management – Marketing
 • Prof.univ.dr. Cristian Marian BARBU – Președinte Senat Universitatea „ARTIFEX” din București
 • Conf.univ.dr. Cristina Elena PROTOPOPESCU – Prorector Universitatea „ARTIFEX” din București
 • Conf.univ.dr. Sorin Gabriel GRESOI – Director Departament Management – Marketing
 • Prof.univ.dr. Dan NĂSTASE
 • Conf.univ.dr. Andrei BUIGA
 • Conf.univ.dr. Aurelian DIACONU
 • Conf.univ.dr. Cibela Elena NEAGU
 • Conf.univ.dr. Anca Sorina POPESCU – CRUCERU 
 • Lector univ.dr. Laurențiu STOENICĂ
 • Marius – Daniel MICU – Student –  Program de studii universitare de licență Management, Anul 3
 • Ilona Ana – Maria VASILE – Student – Program de studii universitare de licență Marketing, Anul 2
 • Diana PĂUN – Student – Program de studii universitare de licență Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, Anul 2
 • Marius – Florin ȘTIRBU – Program de studii universitare de masterat Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii, Anul 2