INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 4th  EDITION – „HUMANITY IS RESHAPING ITSELF. LET`S THINK BEYOND THE PRESENT

„EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A IV -A – „OMENIREA SE SCHIMBĂ. SĂ GÂNDIM DINCOLO DE PREZENT

December 14th, 2022 /  14 Decembrie 2022

 

 

INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 3rd  EDITION – „OPPORTUNITIES FOR CHANGING THE ECONOMIC – SOCIAL REALITIES OF THE WORLD

„EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A III -A – „OPORTUNITĂȚI DE SCHIMBAREA REALITĂȚILOR ECONOMICO – SOCIALE ALE LUMII

May 25th, 2022 /  25 Mai 2022

 

 

INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 2nd  EDITION – „IMPLICATIONS OF THE SOCIAL – ECONOMIC AND ECOLOGICAL PARADIGM ON THE POWER REPORTS AND GLOBAL GOVERNANCE

EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – EDIȚIA A II -A – „IMPLICAȚII ALE PARADIGMEI SOCIAL – ECONOMICE ȘI ECOLOGICE ASUPRA RAPOARTELOR DE PUTERE ȘI GUVERNANȚEI GLOBALE

December 13th‐14th, 2021 /  13 – 14 Decembrie 2021

 

 

INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

EXPERIENCE. KNOWLEDGE. CONTEMPORARY CHALLENGES” – 1st EDITION – „BACK TO THE FUTURE. SOCIAL – ECONOMIC CHALLENGES AND PERSPECTIVES

EXPERIENȚĂ. CUNOAȘTERE. PROVOCĂRI CONTEMPORANE” – PRIMA EDIȚIE – „ÎNAPOI ÎN VIITOR. PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE SOCIO – ECONOMICE”

May 20th‐21th, 2021 /  20 – 21 Mai 2021