PROGRAMARE EXAMENE

PROGRAMAREA PROBELOR DE VERIFICARE PENTRU STUDENȚII ANULUI II

ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2021; SEMESTRUL 2 

 

PROGRAMAREA PROBELOR DE VERIFICARE PENTRU STUDENȚII ANULUI III

ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2021; SEMESTRUL 2 

 

 

INFORMAȚII UTILE

 

Toate examenele programate în sesiunea mai – iunie 2022 se vor desfășura în conformitate cu prevederile Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților în anul universitar 2021 – 2022, aprobată de Senatul universitar.

 

Având în vedere prevederile Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților în anul universitar 2021 – 2022, studenții ce vor participa la examenele din sesiunea mai – iunie 2022 sunt obligați să respecte data și ora la care sunt programați, precum și grupa din care fac parte.

Prin excepție de la aceste prevederi, un student poate solicita sa susțină examenele din această sesiune cu o altă grupă, acest fapt fiind însă condiționat de disponibilitatea locurilor libere în sala de examen. În vederea modificării programării inițiale, studenții vor completa cererea de mai jos și o vor transmite, la adresa de e-mail secretariat.uab@artifex.org.ro, cu cel puțin două zile înainte de data  susținerii examenelor.

 

Având în vedere prevederile Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților în anul universitar 2021 – 2022, studenții înmatriculați în baza creditelor transferabile în anul II de studii, respectiv cei din anul suplimentar, ce doresc să participe la examenele pentru recuperarea creditelor în sesiunea mai – iunie 2022, vor transmite, la adresa de e-mail secretariat.uab@artifex.org.ro, o cerere pentru fiecare examen la care intenționează să ia parte, în vederea stabilirii, de către conducerea universității, a datei și a orei la care aceștia se pot prezenta.