PROGRAMARE EXAMENE

PROGRAMAREA EXEMENELOR

SESIUNEA IANUARIE – FEBRUARIE 2024

 

 

 

 

INFORMAȚII UTILE

 

1.  Vă rugăm ca, pe întreaga perioada de desfășurare a examenelor, să respectați următoarele recomandări prinvind activitatea dumneavoastră în interiorul campusului universitar:

  • să nu vă prezentați la activitățile programate în cazul în care aveți simptome specifice de covid/gripă sau dacă ați intrat în contact direct cu persoane bolnave.
  • să respectați, cu strictețe, capacitatea fiecărei săli, precum și locurile ce pot fi ocupate de către studenți.
  • să ajungeți din timp la examene, pe cât posibil cu 10 – 15 minute înainte de ora de începere a acestuia, pentru a evita aglomerația de la intrarea în săli.
  • să aveți asupra dumneavoastră cartea de identitate și carnetul sau legitimația de student. Legitimarea studenților este obligatorie la toate examenele.

2.  Pentru examenul la disciplina Educație fizică și sport aveți obligația de a prezenta  adeverința în ziua examenului. Aceasta poate fi de APT EFORT FIZIC (eliberată de către medicul de familie) sau de INAPT EFORT FIZIC (eliberată NUMAI de către medicul specialist).

Accesul în sală este permis NUMAI cu echipament sportiv corespunzător, echipament curat şi adecvat activităţii, cu utilizare exclusiv în acest sens (șort, tricou, trening și încălțăminte sport).

3.  Studenții înmatriculați în anul 2 la toate programele de studii universitate de masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București au obligația de a efectua, pe toată durata semestrului 1 al anului universitar, un stagiu de practică cu durata de 84 de ore (14 săptămâni de practică cu câte 6 ore pentru fiecare săptămână). Acest stagiu se poate desfășura în cadrul unor entități/organizații private sau publice sau, dacă acest lucru nu este posibil, în cadrul universității.

Practica se finalizează printr-un colocviu, în cadrul căruia studentul trebuie să prezinte o adeverință de la entitatea/organizația la care a făcut practica, o lucrare monografică (proiectul de practică), aprecierea privind stagiul de practică eliberată de responsabilului desemnat de partenerul de practică și chestionarul prezentat în Ghidul de practică. În cazul în care practica a fost efectuată în universitate, studentul va prezenta doar proiectul de practică (adeverința nu mai este obligatorie în acest caz).

4.  Studenții ce nu pot susține examenele cu grupa din care fac parte, au posibilitatea de a solicita în scris schimbarea orei de examen. În aces sens, se va completa cererea de mai jos, aceasta urmând a fi ulterior transmisă pe adresa de email secretariat.uab@artifex.org.ro, până cel mai târziu vineri, 12 ianuarie 2024. Toate aceste cereri urmează a fi aprobate de către conducerea universității, cu condiția respectării capacității nominale a sălilor de examen (cererile de reprogramare nu se aprobă dacă numărul total al studenților ce ar trebui să dea examen la o anumită oră este mai mare decat capacitatea sălii).

  •