SESIUNI DE COMUNICARI A CERCURILOR STIINTIFICE STUDENTESTI

SESIUNEA DE COMUNICĂRI A CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 

SOCIETATEA ȘI ECONOMIA CONTEMPORANĂ. PROVOCĂRI ȘI SOLUTII

14 decembrie 2020

 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI A CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 

UMANITATEA LA RĂSCRUCE DE DRUMURI. ÎNTRE ECONOMIA DIGITALĂ ȘI NECESITATEA UNEI PARADIGME A ÎNTOACERII LA NATURĂ

7 mai 2020

 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI A CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 

„ABORDĂRI ECONOMICO ‐ SOCIALE INOVATIVE ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII

10 decembrie 2019