Consiliul facultății

 • Conf.univ.dr. Andrei BUIGA – Decan Facultatea de Finanțe și Contabilitate
 • Lector univ.dr. Antoanela GIOSAN – Prodecan Facultatea de Finanțe și Contabilitate
 • Conf.univ.dr. Cătălin DEATCU – Director Departament Finanțe – Contabilitate
 • Prof.univ.dr. Alexandru Lucian MANOLE – Rectorul Universității „ARTIFEX” din București
 • Conf.univ.dr. Virginia CUCU
 • Conf.univ.dr. Raluca Andreea MIHALACHE
 • Lector univ.dr. Ramiro PATRAȘ
 • Lector univ.dr. Cristina Mihaela SAMBOAN
 • Student Adrian COCIOARTĂ – Program de studii universitare de licență Finanțe și Bănci, Anul 2
 • Student Emilia Loredana SEVESTRIAN – Program de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune, Anul 2
 • Student Sorin ALEXANDRU – Program de studii universitare de masterat Management Financiar – Bancar și de Asigurări, Anul 2