Consiliul facultății

 • Conf.univ.dr. Andrei Buiga – Decanul Facultății de Finanțe și Contabilitate
 • Conf.univ.dr. Mădălina – Gabriela Anghel – Prodecanul Facultății de Finanțe și Contabilitate
 • Prof.univ.dr. Constantin Anghelache – Președintele Senatului Universității „ARTIFEX” din București
 • Prof.univ.dr. Radu Titus Marinescu
 • Conf.univ.dr. Elena Bugudui – Directorul departamentului Finanțe – Contabilitate
 • Conf.univ.dr. Virginia Cucu
 • Conf.univ.dr. Raluca Andreea Mihalache
 • Lector univ.dr. Antoanela Giosan
 • Student Vlad Crețu – Program de studii universitare de licență Finanțe și Bănci, anul 2
 • Student Andreea Alexandra Sârbu – Program de studii universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune, anul 2
 • Student Nicoleta Udrea – Program de studii universitare de licență Finanțe și Bănci, anul 2