HOME


ADMITERE 2019

Universitatea „ARTIFEX” din București organizează, în perioada 1 iulie – 25 septembrie 2019, admitere la programele de studii universitare de licență (Finanțe și Bănci; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Management; Marketing; Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor) și de masterat (Management Financiar – Bancar și de Asigurări; Managementul Sistemului Informațional Financiar – Contabil; Management Organizațional; Marketing și Comunicare în Afaceri; Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii). Toate programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul universității sunt acreditate!

Anul I de studii este gratuit pentru toți studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență.

Mai multe detalii referitoare la acest subiect puteți găsi pe pagina dedicată ADMITERE.

NOTĂ

Având în vedere prevederile Contractului de școlarizare și cele ale Regulamentului privind activitatea profesională a studenților/masteranzilor, începând cu data de 03.06.2019, studenții ce nu și-au achitat, în totalitate, taxele de școlarizare nu vor putea participa la sesiunile de examene organizate în cadrul universității, până la achitarea tuturor obligațiilor financiare.

Plata sumelor datorate se poate face:

  • În numerar, la casieria universității;
  • Cu cardul, la casieria universității;
  • Prin virament bancar, în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București la BCR – Sucursala Plevna (vă rugăm ca, în acest caz, să specificați numele dumneavoastră, programul de studii la care sunteți înmatriculați și anul de studii).

Pentru orice alte informații, vă rugăm să contactați Departamentul Contabilitate al Universității „ARTIFEX” din București.

 

ALEGERI 2019 – 2020

În data de 24.06.2019, în cadrul Universității „ARTIFEX” din București s-a desfășurat referendumul pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului instituției. Rezultatele acestui referendum sunt prezentate în Informarea privind rezultatele referendumului universitar pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului.

Mai multe informații privind desfășurarea acestui proces puteți găsi pe pagina special dedicată ALEGERI 2019 – 2020.

 

 

DESPRE NOI

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti a fost înființată prin Legea nr. 133/2005, ca parte a sistemului naţional de învăţământ. Aceasta este o  instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, având sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Economu Cezărescu nr. 47, Sector 6, cu următoarele facultăţi:

  1. Facultatea de Finanţe şi Contabilitate.
  2. Facultatea de Management – Marketing.

În cadrul Universității „ARTIFEX” din Bucureşti funcționează cinci programe de studii universitare de licență (Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Management, Marketing, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor) și cinci programe de studii universitare de master (Management Financiar – Bancar şi de Asigurări, Managementul Sistemului Informaţional Financiar – Contabil, Management Organizaţional, Marketing şi Comunicare în Afaceri, Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii), toate acestea fiind acreditate, conform legislației naționale în vigoare.

 citeste mai mult despre noi

 

Noutati