HOME

 

 

 

 

NOTĂ

Vă reamintim faptul că, în conformitate cu opțiunile dumneavoastră contractuale privind achitarea taxelor de școlarizare aferente anului universitar 2022 – 2023, data limită de plată a celei de a patra rate este 15 mai 2023.

Plata sumelor datorate se poate face:

 • În numerar, la casieria universității;
 • Cu cardul, la casieria universității;
 • Prin virament bancar, în conturile
  • RO42BTRLRONCRT0658609501, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București (CIF 17656965) la Banca Transilvania;
  • RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București (CIF 17656965) la BCR – Erste;
  • vă rugăm ca, în rubrica detalii tranzacție, să specificați numele studentului pentru care se face plata (așa cum este el înscris în evidențele universității), programul și anul de studii.

Având în vedere prevederile contractului angajament, semnat la momentul înscrierii dumneavoastră la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, vă informăm asupra următoarelor măsuri organizatorice adoptate de conducerea instituției:

 • Studenții vor putea susține examenele doar după îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor didactice și financiare.
 • Neachitarea taxelor de școlarizare asumate conform contractului angajament de către studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență (anii II și III de studiu) și masterat, până la sfârșitul anului universitar curent (septembrie 2023), conduce la exmatricularea studentului și la demararea procesului legal pentru recuperarea sumelor datorate;
 • Nu se vor acorda scutiri sau reeșalonări de la plata sumelor datorate.

 

ANUNȚ

Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 161/2023 privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinată de gripă, vă rugăm ca, pe întreaga perioada de desfășurare a examenelor, să respectați următoarele recomandări prinvind activitatea dumneavoastră în interiorul campusului universitar:

 1. să nu vă prezentați la activitățile programate în cazul în care aveți simptome specifice de covid/gripă sau dacă ați intrat în contact direct cu persoane bolnave.
 2. să ajungeți din timp la examene, pe cât posibil cu 10 – 15 minute înainte de ora de începere a acestuia, pentru a evita aglomerația de la intrarea în săli.
 3. să vă dezinfectați, la intrarea în sălile de examene, utilizând substanțele specializate plasate la intrarea în încăperi.
 4. să purtați în permanență măști de protecție, pe durata șederii dumneavoastră în universitate și, cu precădere, în sălile de examen.
 5. să respectați eticheta tusei și strănutului, utilizând batiste de unică folosință.
 6. să respectați, cu strictețe, capacitatea fiecărei săli, precum și locurile ce pot fi ocupate de către studenți.
 7. să evitați aglomerările de persoane, pe toată durata șederii dumneavoastră în campusul universitar, inclusiv în spațiile exterioare.

 

ANUNȚ

Platforma educațională a Universității „ARTIFEX” din București este disponibilă la adresa web https://catalog.artifex.org.ro/, aceasta fiind funcțională pentru toți studenții înmatriculați în anul de studii 2022 – 2023.

Logarea studenților înmatriculați în anul I de studii, atât la programele de licență, cât și la cele de masterat, se face prin introducerea codului format din 4 cifre primit la semnarea contractului în dreptul rubricii E-mail și a parolei Artifex2022 în căsuța aferentă acesteia. Studenții au posibilitatea de a-și schimba e-mailul și parola cu care se loghează.

Logarea studenților înmatriculați în anii II și III la programele de studii universitare de licență, respectiv în anul II la programele de masterat se va face cu ajutorul datelor de logare stabilite în anul universitar precedent.

Dacă întâmpinați probleme legate de conectare sau de utilizarea efectivă a platformei vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa: student@artifex.org.ro, specificând numele, programul și anul de studiu, cât și problema pe care o întâmpinați.