HOME

ANUNȚ

 

În secțiunea Activități didactice – Programarea examenelor (https://www.artifex.org.ro/programare-examene/) a site-ului Universității „ARTIFEX” din București puteți găsi afișată programarea examenelor din sesiunea ianuarie – februarie 2021.

Toate examenele programate în sesiunea ianuarie – februarie 2021 se vor desfășura în conformitate cu prevederile Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților în anul universitar 2020 – 2021, aprobată de Senatul universitar.

Studenții sunt obligați sa completeze, la fiecare examen, declarația pe proprie răspundere prezentată mai jos:

 

ANUNȚ

Având în vedere faptul că la nivel național a început campania de vaccinare împotriva COVID-19, vă aducem la cunoștință faptul că informațiile actualizate despre această campanie pot fi accesate pe platforma națională dedicată, https://vaccinare-covid.gov.ro/. De asemenea, comunicatele oficiale pot fi accesate la adresa https://vaccinare-covid.gov.ro/comunicate-oficiale

ANUNȚ

Siguranța întregii comunități academice, deziderat asumat prin prisma responsabilității publice a Universității, ne pune în situația de a adopta măsuri speciale pentru a ne proteja și a minimiza riscul de răspândire a COVID-19.

Urmare a crizei pandemice actuale, trăim, cu toții, o perioadă dificilă în plan personal și profesional. Pentru fiecare dintre noi, această situație excepțională a venit cu diverse provocări, solicitându-ne un efort suplimentar de adaptare.

Având în vedere situația epidemiologică înregistrată atât la nivel național, cât și la nivelul Municipiului București, determinată de rata infectării cu SARS-CoV-2, precum și recomandările autorităților, privind măsuri de prevenire și protecție împotriva infectării cu virusul COVID-19, Senatul Universității ,,ARTIFEX” din București a hotărât ca activitatea didactică, în perioada 16 noiembrie 2020 – 08 ianuarie 2021, să se realizeze numai prin utilizarea mijloacelor didactice alternative.

Activitatea Secretariatelor, precum și activitatea din cadrul Departamentului Administrativ se vor desfășura conform orarului din Regulamentul intern al universității, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii și infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Vă mulțumim tuturor pentru munca, înțelegerea și dedicarea extraordinare pe care le-ați depus și le veți depune pentru continuarea activității didactice prin mijloace alternative, într-o perioadă care ne testează tuturor, oameni și instituții deopotrivă, capacitatea de adaptare și de rezistență !

 

NOTĂ


Vă reamintim faptul că, în conformitate cu opțiunile dumneavoastră contractuale privind achitarea taxelor de școlarizare aferente anului universitar 2020 – 2021, data limită de plată a celei de a doua rate este 15 ianuarie 2021.

Plata sumelor datorate se poate face:

  • În numerar, la casieria universității;
  • Cu cardul, la casieria universității;
  • Prin virament bancar, în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București (CIF 17656965) la BCR (vă rugăm ca, în acest caz, să specificați numele dumneavoastră, programul de studii la care sunteți înmatriculați și anul de studii).

Având în vedere prevederile contractului angajament, semnat la momentul înscrierii dumneavoastră la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, vă informăm asupra următoarelor măsuri organizatorice adoptate de conducerea instituției:

  • Studenții vor putea susține examenele programate în sesiunea ianuarie – februarie 2021 doar după îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor didactice și financiare.
  • Neachitarea taxelor de școlarizare asumate conform contractului angajament de către studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență (anii II și III de studiu) și masterat, până la sfârșitul anului universitar curent (septembrie 2021), conduce la exmatricularea studentului și la demararea procesului legal pentru recuperarea sumelor datorate;
  • Nu se vor acorda scutiri sau reeșalonări de la plata sumelor datorate.

 

 

ANUNȚ

Pentru a intra în posesia datelor necesare pentru logarea în platforma proprie a Universității „ARTIFEX” din București (catalog.artifex.org.ro), studenții instituției sunt rugați să transmită o solicitare electronică la adresa de e-mail student@artifex.org.ro. Vă rugăm ca în acest e-mail să precizați numele, programul de studii și anul în care sunteți înmatriculați.