HOME

 

 

 

NOTĂ

Vă reamintim faptul că, în conformitate cu opțiunile dumneavoastră contractuale privind achitarea taxelor de școlarizare aferente anului universitar 2022 – 2023, data limită de plată a primei rate este 15 octombrie 2022.

Plata sumelor datorate se poate face:

  • În numerar, la casieria universității;
  • Cu cardul, la casieria universității;
  • Prin virament bancar, în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București (CIF 17656965) la BCR (vă rugăm ca, în acest caz, să specificați numele dumneavoastră așa cum este el înscris în evidențele universității, programul de studii la care sunteți înmatriculați și anul de studii).

Având în vedere prevederile contractului angajament, semnat la momentul înscrierii dumneavoastră la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, vă informăm asupra următoarelor măsuri organizatorice adoptate de conducerea instituției:

  • Studenții vor putea susține examenele doar după îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor didactice și financiare.
  • Neachitarea taxelor de școlarizare asumate conform contractului angajament de către studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență (anii II și III de studiu) și masterat, până la sfârșitul anului universitar curent (septembrie 2023), conduce la exmatricularea studentului și la demararea procesului legal pentru recuperarea sumelor datorate;
  • Nu se vor acorda scutiri sau reeșalonări de la plata sumelor datorate.