HOME

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA REZULTATUL ALEGERILOR PENTRU DESEMNAREA RECTORULUI UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI PENTRU MANDATUL 2024 – 2029

 • Având în vedere prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, cele ale Ordinului ministrului educației nr. 6227/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior, ale Cartei Universității „ARTIFEX” din București,  ale Metodologiei referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității „ARTIFEX” din București și cele ale Graficului alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere, dorim să vă informăm că, în data de 19 februarie 2024, în intervalul orar 8.00 – 13.00, la nivelul instituției noastre s-au desfășurat alegerile pentru desemnarea rectorului Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2024 – 2029.
 • La aceste alegeri a fost înscris un singur candidat, respectiv domnul prof.univ.dr. Alexandru – Lucian Manole, dosarul de candidatură depus de către acesta la registratura universității și înregistrat sub numărul 713/09.02.2024, respectând toate prevederile legislației naționale în vigoare.La alegerile pentru desemnarea rectorului Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2024 – 2029, s-au prezentat 46 de persoane cu drept de vot, respectându-se, astfel, criteriul de cvorum necesar pentru validarea procesului electoral.Procedând la deschiderea urnei și numărarea celor 46 de voturi valabil exprimate, Biroul electoral al Universității „ARTIFEX” din București a constatat următoarele:
  • Voturi pentru desemnarea domnului prof.univ.dr. Alexandru – Lucian Manole în funcția de rector al Universității „ARTIFEX” din București – 45;
  • Voturi împotriva desemnării domnului prof.univ.dr. Alexandru – Lucian Manole în funcția de rector al Universității „ARTIFEX” din București – 1.

  Având în vedere cele menționate anterior, Biroul electoral al Universității „ARTIFEX” din București a constatat că a fost întrunit numărul de voturi necesar pentru desemnarea candidatului prof.univ.dr. Alexandru – Lucian Manole în funcția de rector al Universității „ARTIFEX” din București.

 

ALEGERI 2024

 • În conformitate cu Metodologia referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universității „ARTIFEX” din București, Graficul alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere și Hotărârile Senatului Universității „ARTIFEX” din București nr. 10, 11 și 12 din data de 1 februarie 2024, luni – 19 februarie 2024, între intervalul orar 8.00 – 13.00, în cadrul secției de votare situată în sala 210, se vor desfășura alegerile pentru desemnarea rectorului Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2024 – 2029, eveniment la care au drept de vot toate cadrele didactice titulare din instituție și reprezentanții studenților în Senatul universitar și Consiliile celor două facultăți.

 

CARTA UNIVERSITĂȚII ARTIFEX DIN BUCUREȘTI (2023)

 

ANUNȚ

Platforma educațională a Universității „ARTIFEX” din București este disponibilă la adresa web https://catalog.artifex.org.ro/, aceasta fiind funcțională pentru toți studenții înmatriculați în anul de studii 2023 – 2024.

Logarea studenților înmatriculați în anul I de studii, atât la programele de licență, cât și la cele de masterat, se face prin introducerea codului format din 4 cifre primit la semnarea contractului în dreptul rubricii E-mail și a parolei Artifex2023 în căsuța aferentă acesteia. Studenții au posibilitatea de a-și schimba e-mailul și parola cu care se loghează, deși – din experiența anilor precedenți – nu va recomandăm sa faceți asta.

Logarea studenților înmatriculați în anii II și III la programele de studii universitare de licență, respectiv în anul II la programele de masterat se va face cu ajutorul datelor de logare stabilite în anul universitar precedent, excepție făcând studenții reînmatriculați sau înmatriculați în baza creditelor transferabile.

Dacă întâmpinați probleme legate de conectare sau de utilizarea efectivă a platformei vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa: student@artifex.org.ro, specificând numele, programul și anul de studiu, cât și problema pe care o întâmpinați.

 

 

NOTĂ

Vă reamintim faptul că, în conformitate cu opțiunile dumneavoastră contractuale privind achitarea taxelor de școlarizare aferente anului universitar 2023 – 2024, data limită de plată a celei de a patra rate este 15 mai 2024.

Plata sumelor datorate se poate face:

 • În numerar, la casieria universității;
 • Cu cardul, la casieria universității;
 • Prin virament bancar, în conturile
  • RO42BTRLRONCRT0658609501, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București (CIF 17656965) la Banca Transilvania;
  • RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București (CIF 17656965) la BCR – Erste;
  • vă rugăm ca, în rubrica detalii tranzacție, să specificați numele studentului pentru care se face plata (așa cum este el înscris în evidențele universității), programul și anul de studii.

Având în vedere prevederile contractului angajament, semnat la momentul înscrierii dumneavoastră la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, vă informăm asupra următoarelor măsuri organizatorice adoptate de conducerea instituției:

 • Studenții vor putea susține examenele doar după îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor didactice și financiare.
 • Neachitarea taxelor de școlarizare asumate conform contractului angajament de către studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență (anii II și III de studiu) și masterat, până la sfârșitul anului universitar curent (septembrie 2024), conduce la exmatricularea studentului și la demararea procesului legal pentru recuperarea sumelor datorate;
 • Nu se vor acorda scutiri sau reeșalonări de la plata sumelor datorate.