HOME

ANUNȚ

Siguranța întregii comunități academice, deziderat asumat prin prisma responsabilității publice a Universității, ne pune în situația de a adopta măsuri speciale pentru a ne proteja și a minimiza riscul de răspândire a COVID-19. Beneficiind de experiența semestrului doi al anului universitar precedent, în conformitate cu reglementările legale și bunele practici academice, Senatul Universității „ARTIFEX” din București a hotărât ca activitatea didactică în semestrul I, anul universitar 2020-2021, să se desfășoare în sistem hibrid, prin intermediul activităților derulate cu prezența fizică a cadrelor didactice și studenților la Universitate și a mijloacelor didactice alternative.

Pentru organizarea activităților derulate cu prezența fizică a cadrelor didactice și studenților, s-au adoptat măsuri riguroase, printre care evidențiem:

  • Asigurarea distanțării fizice între participanții la aceste activități – cadre didactice și studenți;
  • Obligativitatea purtării măștii de protecție în incinta campusului Universității (inclusiv în spațiile exterioare);
  • Delimitarea traseelor de intrare – ieșire în și din clădire și a modului de deplasare în interiorul sălilor de curs;
  • Dezinfecția prin măsuri igienico-sanitare pentru suprafețe și săli, soluții dezinfectante pentru încălțăminte (la intrarea în clădire) și mâini (dezinfectant la dispoziția studenților, în săli, la intrarea în grupurile sanitare), se vor utiliza exclusiv substanțe avizate de Ministerul Sănătății sau de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.

Toate aceste măsuri sunt prevăzute în Procedura privind desfășurarea activităților didactice în primul semestru al anului universitar 2020-2021, pe care o puteți consulta pe site-ul nostru, în secțiunea Regulamente.

 

 

NOTĂ


Vă reamintim faptul că, în conformitate cu opțiunile dumneavoastră contractuale privind achitarea taxelor de școlarizare aferente anului universitar 2020 – 2021, data limită de plată a primei rate este 15 octombrie 2020.

Plata sumelor datorate se poate face:

  • În numerar, la casieria universității;
  • Cu cardul, la casieria universității;
  • Prin virament bancar, în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București (CIF 17656965) la BCR (vă rugăm ca, în acest caz, să specificați numele dumneavoastră, programul de studii la care sunteți înmatriculați și anul de studii).

Având în vedere prevederile contractului angajament, semnat la momentul înscrierii dumneavoastră la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, vă informăm asupra următoarelor măsuri organizatorice adoptate de conducerea instituției:

  • Studenții vor putea susține examenele programate în sesiunea ianuarie – februarie 2021 doar după îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor didactice și financiare.
  • Neachitarea taxelor de școlarizare asumate conform contractului angajament de către studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență (anii II și III de studiu) și masterat, până la sfârșitul anului universitar curent (septembrie 2021), conduce la exmatricularea studentului și la demararea procesului legal pentru recuperarea sumelor datorate;
  • Nu se vor acorda scutiri sau reeșalonări de la plata sumelor datorate.