Despre noi

NOTĂ

          În atenția studenților înmatriculați în anii II și III la programele de studii universitare de licență, respectiv I și II la programele de studii universitare de masterat,
          Vă reamintim faptul că, în conformitate cu opțiunile dumneavoastră privind achitarea taxelor de școlarizare aferente anului universitar 2018 – 2019, data limită de plată a primei rate este 15 octombrie 2018.
          Plata sumelor datorate se poate face:
  • În numerar, la casieria universității;
  • Cu cardul, la casieria universității;
  • Prin virament bancar, în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București la BCR – Sucursala Plevna (vă rugăm ca, în acest caz, să specificați numele dumneavoastră, programul de studii la care sunteți înmatriculați și anul de studii).
          Având în vedere prevederile contractului angajament, semnat la momentul înscrierii dumneavoastră la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, vă informăm asupra următoarelor măsuri organizatorice adoptate de conducerea instituției:
  • Neachitarea taxelor de școlarizare asumate conform contractului angajament de către studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență și masterat conduce la exmatricularea studentului și la demararea procesului legal pentru recuperarea sumelor datorate;
  • Nu se vor acorda scutiri sau reeșalonări de la plata sumelor datorate.

 

 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti a fost înființată prin Legea nr. 133/2005, ca parte a sistemului naţional de învăţământ. Aceasta este o  instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, având sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Economu Cezărescu nr. 47, Sector 6, cu următoarele facultăţi:

  1. Facultatea de Finanţe şi Contabilitate.
  2. Facultatea de Management – Marketing.

În cadrul Universității „ARTIFEX” din Bucureşti funcționează cinci programe de studii universitare de licență (Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Management, Marketing, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor) și opt programe de studii universitare de master (Finanţe, Bănci şi Pieţe de Capital, Management Financiar – Bancar şi de Asigurări, Managementul Sistemului Informaţional Financiar – Contabil, Management Organizaţional, Managementul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Marketing Strategic, Marketing şi Comunicare în Afaceri, Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii), toate acestea fiind acreditate, conform legislației naționale în vigoare.

 citeste mai mult despre noi

 

Noutati