HOME

ADMITERE 2020

Începând cu data de 1 iulie 2020, Universitatea „ARTIFEX” din București organizează admitere la programele de studii universitare de licență și masterat ce funcționează în cadrul instituției. Informații suplimentare privind înscrierea candidaților sunt disponibile în secțiunea ADMITERE din site-ul universității.

TOATE PROGRAMELE DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București SUNT ACREDITATE.

Pentru studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență, ANUL 1 DE STUDII ESTE GRATUIT, cu condiția finalizării studiilor.

VĂ INVITĂM ȘI VĂ AȘTEPTĂM SĂ FIȚI STUDENȚII ȘI PARTENERII NOȘTRI!

         

 

ANUNȚ

În secțiunea Activități didactice – Programarea examenelor a site-ului (https://www.artifex.org.ro/programare-examene/) a fost publicată programarea examenelor din sesiunea iunie – iulie 2020, precum și regulile de desfășurare a acestora.

În vederea participării la această sesiune de examene, studenții se vor conforma prevederilor Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților pentru semestrul al doilea al anului universitar 2019 – 2020, sesiunea iunie – iulie 2020, document ce poate fi consultat în această pagină. De asemenea, studenții vor completa, semna și depune, la fiecare examen, Declarația pe proprie răspundere, ce poate fi descărcată, în format editabil, din această pagină.

Totodată, vă atragem atenția asupra următoarelor reguli cu caracter general ce vor funcționa pe toată perioada acestei sesiuni și a căror respectare este imperios necesară:

 • pe toată durata prezenței lor în campusul universitar, studenții vor respecta regulile privind distanțarea fizică, vor purta masca și vor urma indicațiile personalului universității;
 • în campusul universitar, studenților le este interzis accesul cu autoturismele sau motocicletele proprii.
 • este permisă intrarea în incinta campusului universitar cu biciclete, trotinete sau alte mijloace de deplasare asemănătoare;
 • recomandăm studenților să se prezinte la examen cu 15 minute înaintea orei la care sunt planificați;
 • studenții se pot prezenta la examene doar în ziua, la ora și cu grupa cu care au fost programați;
 • înaintea fiecărui examen, la intrarea în sala, studenții se vor legitima cu cartea de identitate/pașaportul sau carnetul/legitimația de student vizate la zi;
 • nu este permisă reprogramarea examenelor în această sesiune;
 • studenții înmatriculați în anul 2 în baza creditelor transferabile și studenții ce s-au transferat de la un program de studii la altul și au de susținut examene de diferență vor transmite, în acest sens, o solicitare scrisă la adresa de e-mail secretariat.uab@artifex.org.ro; 

 

NOTĂ


Vă reamintim faptul că, în conformitate cu opțiunile dumneavoastră contractuale privind achitarea taxelor de școlarizare aferente anului universitar 2019 – 2020, data limită de plată a celei de a patra rate este 15 mai 2020.

Având în vedere prevederile contractului angajament, semnat la momentul înscrierii dumneavoastră la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București, vă informăm asupra următoarelor măsuri organizatorice adoptate de conducerea instituției:

 • Studenții vor putea susține examenele programate în sesiunea iunie 2020 doar după îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor didactice și financiare.
 • Neachitarea taxelor de școlarizare asumate conform contractului angajament de către studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență (anii II și III de studiu) și masterat, până la sfârșitul anului universitar curent (septembrie 2020), conduce la exmatricularea studentului și la demararea procesului legal pentru recuperarea sumelor datorate;
 • Nu se vor acorda scutiri sau reeșalonări de la plata sumelor datorate.

Plata sumelor datorate se poate face:

 • În numerar, la casieria universității;
 • Cu cardul, la casieria universității;
 • Prin virament bancar, în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București (CIF 17656965) la BCR (vă rugăm ca, în acest caz, să specificați numele dumneavoastră, programul de studii la care sunteți înmatriculați și anul de studii).