Eliberare documente de studii

BIROUL ACTE DE STUDII ȘI REGISTRUL MATRICOL UNIC AL UNIVERSITĂȚII

RESPONSABILI

  • Conf.univ.dr. Cătălin Deatcu – Secretar șef Universitatea „ARTIFEX” din București
  • Ec. Corina Dinu 

 

CONTACT

  • Telefon: 021.316.61.68
  • Fax: 021.316.61.69
  • E-mail: secretariat.uab@artifex.org.ro

 

PROGRAM

  • luni, miercuri: 13.30 – 17.30
  • marți, joi: 8.00 – 10.00
  • vineri: 10 – 12

 

TIPIZATE

 

  • Studenții ce optează pentru transmiterea electronică a cererii de eliberare a diplomei o pot face la adresa de e-mail secretariat.uab@artifex.org.ro. Cererea de eliberare trebuie însoțită de dovada achitării taxei de eliberare (https://www.artifex.org.ro/taxe-si-tarife/). Plata taxei de eliberare se poate face fie la casieria universității,  fie în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București la BCR Erste.