Eliberare documente de studii

BIROUL ACTE DE STUDII ȘI REGISTRUL MATRICOL UNIC AL UNIVERSITĂȚII

RESPONSABILI

  • Conf.univ.dr. Cătălin Deatcu – Secretar șef Universitatea „ARTIFEX” din București
  • Ec. Corina Dinu 

 

CONTACT

  • Telefon: 021.316.61.68
  • Fax: 021.316.61.69
  • E-mail: secretariat.artifex@gmail.com

 

PROGRAM

  • luni – joi: 8 – 16.30
  • vineri: 8 – 14

 

TIPIZATE

 

  • Studenții ce optează pentru transmiterea electronică a cererii de eliberare a diplomei o pot face la adresa de e-mail secretariat.artifex@gmail.com. Cererea de eliberare trebuie însoțită de dovada achitării taxei de eliberare (https://www.artifex.org.ro/taxe-si-tarife/). Plata taxei de eliberare se poate face fie la casieria universității,  fie în contul RO90RNCB0071011536330001, deschis pe numele Universității „ARTIFEX” din București la BCR – Sucursala Plevna.

 

  • IMPORTANT: În perioada 26.08.2019 – 04.09.2019 nu se eliberează documente de studii (diplome). Vă mulțumim pentru înțelegere!