ALEGERI 2023 – 2024

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA REZULTATUL ALEGERILOR PENTRU DESEMNAREA RECTORULUI UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI PENTRU MANDATUL 2024 – 2029

 • Având în vedere prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, cele ale Ordinului ministrului educației nr. 6227/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior, ale Cartei Universității „ARTIFEX” din București,  ale Metodologiei referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității „ARTIFEX” din București și cele ale Graficului alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere, dorim să vă informăm că, în data de 19 februarie 2024, în intervalul orar 8.00 – 13.00, la nivelul instituției noastre s-au desfășurat alegerile pentru desemnarea rectorului Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2024 – 2029.
 • La aceste alegeri a fost înscris un singur candidat, respectiv domnul prof.univ.dr. Alexandru – Lucian Manole, dosarul de candidatură depus de către acesta la registratura universității și înregistrat sub numărul 713/09.02.2024, respectând toate prevederile legislației naționale în vigoare.La alegerile pentru desemnarea rectorului Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2024 – 2029, s-au prezentat 46 de persoane cu drept de vot, respectându-se, astfel, criteriul de cvorum necesar pentru validarea procesului electoral.Procedând la deschiderea urnei și numărarea celor 46 de voturi valabil exprimate, Biroul electoral al Universității „ARTIFEX” din București a constatat următoarele:
  • Voturi pentru desemnarea domnului prof.univ.dr. Alexandru – Lucian Manole în funcția de rector al Universității „ARTIFEX” din București – 45;
  • Voturi împotriva desemnării domnului prof.univ.dr. Alexandru – Lucian Manole în funcția de rector al Universității „ARTIFEX” din București – 1.

  Având în vedere cele menționate anterior, Biroul electoral al Universității „ARTIFEX” din București a constatat că a fost întrunit numărul de voturi necesar pentru desemnarea candidatului prof.univ.dr. Alexandru – Lucian Manole în funcția de rector al Universității „ARTIFEX” din București.

 

 • În conformitate cu Metodologia referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universității „ARTIFEX” din București, Graficul alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere și Hotărârile Senatului Universității „ARTIFEX” din București nr. 10, 11 și 12 din data de 1 februarie 2024, luni – 19 februarie 2024, între intervalul orar 8.00 – 13.00, în cadrul secției de votare situată în sala 210, se vor desfășura alegerile pentru desemnarea rectorului Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2024 – 2029, eveniment la care au drept de vot toate cadrele didactice titulare din instituție și reprezentanții studenților în Senatul universitar și Consiliile celor două facultăți.

 

 • În conformitate cu Metodologia referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universității „ARTIFEX” din București și Graficul alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere, în cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, în anul 2024, joi – 15 februarie 2024, ora 12.00 – în Sala de lectură a instituției noastre, se va desfășura dezbaterea publică între candidații înscriși la alegerile pentru ocuparea funcției de rector al Universității „ARTIFEX” din București.

 

 

 • Luni, 19.02.2024, în intervalul orar 8.00 – 13.00, în sala 210, se vor desfășura alegerile pentru desemnarea rectorului Universității „ARTIFEX” din București pentru mandatul 2024 – 2029. La aceste alegeri au drept de vot, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, toate cadrele didactice titulare și reprezentanții studenților în Senatul universitar și Consiliile celor două facultăți.