Structura de conducere

  • Decan: Conf.univ.dr. Anca Mihaela Teau

  • Prodecan: Lector univ.dr. Laurențiu – Florentin Stoenică