FIȘE DISCIPLINE – CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Anul 1

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Matematică aplicată în economie 1. Macroeconomie
2. Microeconomie 2. Informatica
3. Contabilitate 3. Statistică economică
4. Finanțe publice 4. Contabilitate financiară I
5. Dreptul afacerilor 5. Management
6. Istoria și doctrina cooperatistă 6.1. Limba engleză 
7.1. Limba engleză 6.2. Limba franceză
7.2. Limba franceză 7. Educație fizică
8. Educație fizică

Anul 2

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Econometrie 1. Contabilitate consolidată
2. Contabilitate financiară II 2. Programarea calculatoarelor
3. Gestiunea Financiară 3. Fiscalitate
4. Marketing 4. Contabilitate și gestiune fiscală
5. Baze de date 5. Comunicare și relații publice
6.1. Economie monetară 6.1. Drept comunitar
6.2. Contabilitate publică 6.2. Etică și integritate academică
7.Educație fizică 7. Practică de specialitate
8. Control intern 8. Managementul mediului
9. Managementul afacerilor

Anul 3

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Prețuri și concurență 1. Analiza economico – financiară
2. Sisteme informatice de gestiune 2. Contabilitatea instituțiilor de credit
3. Audit intern 3. Audit financiar
4. Economia cooperației 4. Contabilitate de gestiune
5.1. Comunicare în afaceri în limba engleză 5. Sisteme informatice de asistare a deciziilor
5.2. Comunicare în afaceri în limba franceză 6.1. Expertiză contabilă și consultanță fiscală
6.1. Sisteme și raportări financiare 6.2. Finanțe internaționale
6.2. Control de gestiune 7. Elaborarea lucarării de licență
7. Control financiar 8. Piețe financiare
8. Doctrina și deontologia profesiei contabile