FIȘE DISCIPLINE – ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR

Anul 1

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Matematică aplicată în economie 1. Macroeconomie
2. Microeconomie 2. Informatică
3. Marketing 3. Statistică economică
4. Contabilitate 4. Finanțe
5. Dreptul afacerilor 5. Management
6. Istoria și doctrina cooperatistă 6. Fundamentarea științei mărfurilor
7.1. Limba engleză 7.1 Limba engleză
7.2. Limba franceză 7.2. Limba franceză
8. Educație fizică 8. Educație fizică

Anul 2

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Econometrie 1. Managementul resurselor umane
2. Managementul proiectelor în afaceri 2. Burse internaționale de mărfuri
3. Comunicare comercială 3. Tehnologie hotelieră și de restaurant
4. Tehnici promoționale 4. Asigurări și reasigurări
5. Economie monetară și financiară 5. Dreptul muncii
6. Economie în turism 6. Practica
7.1. Doctrine economice contemporane 7.1. Marketingul serviciilor
7.2. Etică și integritate academică 7.2. Servicii și utilități publice
8. Educație fizică 8. Management internațional

Anul 3

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Logistica și distribuția mărfurilor 1. Tehnologii comerciale
2. Managementul relațiilor cu furnizorii 2. Tehnica operațiunilor de turism
3. Concurență și prețuri 3. Tehnica negocierilor în afaceri
4. Managementul calității 4. Elaborarea lucrării de licență
5. Antreprenoriat 5. Prelucrări statistice pe computer
6. Economia cooperației 6. Tranzacții comerciale
7.1. Managementul destinației turistice 7.1. Comunicarea în afaceri în limba străină (engleză)
7.2. Resurse și destinații turistice 7.2. Comunicarea în afaceri în limba franceză
8. Turism internațional 8.1. Marketing în tursim
  8.2. Ecoturism și turism rural
  9. Auditul calității