FIȘE DISCIPLINE – FINANȚE ȘI BĂNCI

Anul 1

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Matematică aplicată în economie 1. Macroeconomie
2. Microeconomie 2. Informatica
3. Contabilitate 3. Statistică economică
4. Finanțe publice 4. Management
5. Dreptul afacerilor 5. Contabilitate Financiară
6. Istoria și doctrina cooperatistă 6.1. Limba engleză 
7.1. Limba engleză 6.2. Limba franceză
7.2. Limba franceză 7. Educație fizică
8. Educație fizică

Anul 2

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Econometrie 1. Piețe de capital
2. Economie monetară 2. Operațiunile instituțiilor de credit
3. Finanțe publice locale 3. Fiscalitate
4. Marketing 4. Gestiunea financiară a instituțiilor publice
5. Gestiunea financiară a firmei 5. Comunicare și relații publice
6.1. Doctrine economice contemporane 6.1. Burse internaționale de mărfuri
6.2. Etică și integritate academică 6.2. Finațele firmei
7.Educație fizică 7. Practică de specialitate
8. Analiză și planificare financiară 8. Analiza financiară
9. Controlling

Anul 3

Semestrul 1

Semestrul 2

1.Gestiune bancară 1. Analiza economico-financiară
2. Asigurări și reasigurări 2. Buget și trezorerie publică
3. Audit intern 3. Managementul portofoliului de active financiare
4. Economia cooperației 4. Finanțe internaționale
5. Comunicare în afaceri în limba engleză 5. Audit financiar
6.1. Gestiunea capitalului de lucru 6.1. Sisteme informatice de asistare a deciziilor
6.2. Gestiunea financiară pe termen lung 6.2. Contabilitate de gestiune
7. Management financiar I 7. Elaborea lucrării de licență
8. Finanțe corporative I 8. Management financiar II
9. Finanțe corporative II