REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE MANAGEMENT – MARKETING