FIȘE DISCIPLINE – ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN COMERȚ, TURISM ȘI SERVICII