Programare examene

PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE

ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Toate examenele programate în sesiunea septembrie 2021 se vor desfășura în conformitate cu prevederile Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților în anul universitar 2020 – 2021, aprobată de Senatul universitar.

Studenții sunt obligați sa completeze, la fiecare examen, declarația pe proprie răspundere prezentată mai jos: