Programare examene

PROGRAMAREA EXAMENELOR

ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021

SESIUNEA MAI – IUNIE 2021

 

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

 

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Toate examenele programate în sesiunea mai – iunie 2021 se vor desfășura în conformitate cu prevederile Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților în anul universitar 2020 – 2021, aprobată de Senatul universitar.

Studenții sunt obligați sa completeze, la fiecare examen, declarația pe proprie răspundere prezentată mai jos: