Programare examene

PROGRAMAREA EXAMENELOR RESTANTE 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

 

 

În vederea participării la această sesiune de examene, studenții vor completa, semna și depune, la fiecare examen, Declarația pe proprie răspundere, ce poate fi descărcată, în format editabil, din această pagină.

Totodată, vă atragem atenția asupra următoarelor reguli cu caracter general ce vor funcționa pe toată perioada acestei sesiuni și a căror respectare este imperios necesară:

  • pe toată durata prezenței lor în campusul universitar, studenții vor respecta regulile privind distanțarea fizică, vor purta masca și vor urma indicațiile personalului universității;
  • în campusul universitar, studenților le este interzis accesul cu autoturismele sau motocicletele proprii.
  • este permisă intrarea în incinta campusului universitar cu biciclete, trotinete sau alte mijloace de deplasare asemănătoare;
  • recomandăm studenților să se prezinte la examen cu 15 minute înaintea orei la care sunt planificați;
  • studenții se pot prezenta la examene doar în ziua, la ora și cu grupa cu care au fost programați;
  • înaintea fiecărui examen, la intrarea în sala, studenții se vor legitima cu cartea de identitate/pașaportul sau carnetul/legitimația de student vizate la zi;
  • nu este permisă reprogramarea examenelor în această sesiune;
  • studenții înmatriculați în anul 2 în baza creditelor transferabile și studenții ce s-au transferat de la un program de studii la altul și au de susținut examene de diferență vor putea participa la examenele corespunzătoare programate pentru studenții anului 1;