FIȘE DISCIPLINE – MANAGEMENT

Anul 1

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Matematică aplicată în economie 1. Macroeconomie
2. Microeconomie 2. Informatică
3. Contabilitate 3. Statistică economică
4. Management 4. Finanțe
5. Dreptul afacerilor 5. Marketing
6. Istoria și doctrina cooperatistă 6.1. Limba engleză
7.1. Limba engleză 6.2. Limba franceză
7.2. Limba franceză 7. Managementul serviciilor
8. Educație fizică 8. Educație fizică

Anul 2

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Managementul producției 1. Management comparat
2. Managementul resurselor umane 2. Management strategic
3. Econometrie 3. Managementul investițiilor
4. Managementul financiar 4. Managementul inovării
5. Baze de date pentru management 5. Comportament organizațional
6.1. Managementul proiectelor în afaceri 6. Practica
6.2. Tehnici de vânzare 7.1. Drept comunitar
7. Educație fizică 7.2. Etica și integritate academică
8. Contabilitate financiară 8. Relații publice

Anul 3

Semestrul 1

Semestrul 2

1. Comunicare și negociere în afaceri 1. Managementul operațional
2. Managementul aprovizionării și desfacerii 2. Audit
3. Economia cooperației 3. Analiza economico – financiară
4. Simulări și proiecte de management 4. Managementul IMM – urilor
5. Dreptul muncii 5. Metodologiea elaborării de licență
6. Managementul calității 6. Comunicarea în afaceri în limba străină
7.1. Economia întreprinderii 7.1. Management comercial
7.2. Antreprenoriat 7.2. Contabilitate de gestiune
8. Analiza strategică a mediului concurențial 8. Management internațional