Practica studentilor

  • Conform planurilor de învățământ , practica de specialitate a studenților înmatriculați în anul II la programele de studii universitare de licență, respectiv în anul I la programele universitare de masterat este programată a se desfășura în perioada 14.05.2018 – 03.06.2018. Durata totală a stagiului de practică este de 3 săptămâni (84 de ore).
  • Rezultatele desfăşurării practicii se consemnează într-un caiet de practică.
  • Practica studenților se finalizează printr-un colocviu, programat în sesiunea mai – iunie 2018.
  • Toate informațiile referitoare la modalitatea de desfășurare și finalizare a stagiului de practică sunt disponibile în ghidurile de practică, ce pot fi regăsite pe această pagină.

 

 

 

  • În baza convenției cadru încheiată de Universitatea „ARTIFEX” din București cu societatea Cosmetiques de France SRL (Yves Rocher), aceasta din urmă și-a manifestat disponibilitatea de a colabora, în vederea realizării stagiului de practică de către studenții anului II. Cei interesați sunt rugați să trimită datele de contact (nume, prenume, facultate, program de studii, telefon, e-mail), până la data de 07.05.2018, pe adresa c.protopopescu.artifex@gmail.com.