Practica studentilor

STAGIUL DE PRACTICĂ PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Studenții înmatriculați în anul 2 la toate programele de studii universitate de licență din cadrul Universității „ARTIFEX” din București au obligația de a efectua un stagiu de practică cu durata de trei săptămâni (90 de ore). Acest stagiu este programat în perioada 10.05.2021 – 28.05.2021 și se poate desfășura în cadrul unor entități/organizații private sau publice. Practica se finalizează printr-un colocviu, în cadrul căreia studentul trebuie să prezinte o adeverință de la entitatea/organizația la care a făcut practica, o lucrare monografică (proiectul de practică), aprecierea privind stagiul de practică eliberată de responsabilului desemnat de partenerul de practică și chestionarul prezentat în Ghidul de practică.

Având în vedere situația actuală cauzată de pandemia de COVID 19, studenții ce nu pot efectua practica de specialitate în cadrul unei entități/organizații publice sau private, au posibilitatea de a elabora monografia solicitată prin Ghidul de practică, prin studiu individual, pe baza referințelor bibliografice și a resurselor de documentare electronice, sub îndrumarea cadrelor didactice ce răspund de această activitate. Evaluarea cunoștințelor dobândite în acest fel se va face în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor practicii de specialitate, fără a mai fi necesară prezentarea documentelor eliberate de o entitate/organizație privată sau publică. 

 

GHID DE PRACTICĂ PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 

 

STAGIUL DE PRACTICĂ PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Studenții înmatriculați în anul 2 la toate programele de studii universitate de masterat din cadrul Universității „ARTIFEX” din București au obligația de a efectua, pe toată durata semestrului 1 al anului universitar, un stagiu de practică cu durata de 84 de ore (14 săptămâni de practică cu câte 6 ore pentru fiecare săptămână). Acest stagiu se poate desfășura în cadrul unor entități/organizații private sau publice. Practica se finalizează printr-un colocviu, în cadrul căreia studentul trebuie să prezinte o adeverință de la entitatea/organizația la care a făcut practica, o lucrare monografică (proiectul de practică), aprecierea privind stagiul de practică eliberată de responsabilului desemnat de partenerul de practică și chestionarul prezentat în Ghidul de practică.

Având în vedere situația actuală cauzată de pandemia de COVID 19, studenții ce nu pot efectua practica de specialitate în cadrul unei entități/organizații publice sau private, au posibilitatea de a elabora monografia solicitată prin Ghidul de practică, prin studiu individual, pe baza referințelor bibliografice și a resurselor de documentare electronice, sub îndrumarea cadrelor didactice ce răspund de această activitate. Evaluarea cunoștințelor dobândite în acest fel se va face în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor practicii de specialitate, fără a mai fi necesară prezentarea documentelor eliberate de o entitate/organizație privată sau publică. 

 

GHID DE PRACTICĂ PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

 

STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚI PRIN PROIECTUL „VIITOR PENTRU STUDENȚI!”

Dă un boost carierei tale!

Stagii de practică la firme de renume, prin proiectul Viitor pentru studenți!

 

V-ați întrebat ce veți face după absolvirea facultății sau finalizarea masterului? Construiți-vă de acum, pas cu pas, o carieră de succes! Universitatea „ARTIFEX” din București, în calitatea sa de partener al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), vă îndrumă pașii pentru a face alegerile potrivite pentru dumneavoastră, prin proiectul Viitor pentru studenți!.

În acest sens, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), prin parteneriatul încheiat cu Universitatea „ARTIFEX” din București, vine în sprijinul studenților și masteranzilor Facultății de Finanțe și Contabilitate și Facultății de Management-Marketing din cadrul instituției în aprofundarea cunoștințelor și abilităților profesionale, prin efectuarea unor stagii de practică în cadrul proiectului „Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!” (POCU/626/6/13/133488).

Studenții și masteranzii care se înscriu în proiect vor avea șansa de a efectua stagii de practică la firme de renume din domeniul economic, actori importanți ai mediului de business, unde vor putea să aplice cunoștințele dobândite în timpul anilor de studiu și să deprindă noi competențe și aptitudini ce îi vor ajuta, cu siguranță, la edificarea unei viitoare cariere de succes.

Totodată, în cadrul proiectului Viitor pentru studenți! se va derula un program de întreprinderi simulate, unde studenții și masteranzii înscriși își pot dezvolta abilitățile antreprenoriale și pot vedea „la fața locului” ce presupune să fii antreprenor și să gestionezi propria afacere. Proiectul include, de asemenea, și programe de consiliere și orientare în carieră personalizate pentru participanții la proiect.

Studenții care obțin cele mai bune rezultate vor fi premiați și vor avea oportunitatea să se angajeze la firmele unde și-au desfășurat stagiul.

Se pot înscrie în proiect studenții Universității „ARTIFEX” din București care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

  • sunt înmatriculați în anul II sau III la programele de studii universitare de licență, respectiv în anul I sau II la programele de studii universitare de masterat;
  • au domiciliul/reședința pe teritoriul României, cu excepția Municipiului București și a Județului Ilfov;
  • nu beneficiază de finanțare prin alte proiecte POCU 6.13, la momentul înscrierii.

Pentru informații suplimentare, precum și pentru suport în completarea documentelor necesare pentru înscrierea în cadrul acestui proiect, studenții au la dispoziție adresa de e-mail: secretariat.uab@artifex.org.ro.

Fă primul pas spre o carieră de succes! Înscrie-te în proiect accesând formularul disponibil pe site-ul Viitor pentru studenți!.