Practica studentilor

  • Conform planurilor de învățământ , practica de specialitate a studenților înmatriculați în anul II la programele de studii universitare de licență, respectiv în anul I la programele universitare de masterat este programată a se desfășura în perioada 13.05.2019 – 31.05.2019. Durata totală a stagiului de practică este de 3 săptămâni (84 de ore).
  • Practica studenților se finalizează printr-un colocviu, programat în sesiunea mai – iunie 2019. În cadrul acestui colocviu, studenții vor prezenta următoarele documente:
    • Convenția cadru privind desfășurarea stagiului de practică;
    • Adeverința privind desfășurarea stagiului de practică;
    • Caietul de practică.
  • Toate informațiile referitoare la modalitatea de desfășurare și finalizare a stagiului de practică, inclusiv formatul documentelor ce trebuiesc prezentate de către studenți sunt disponibile în ghidurile de practică, ce pot fi regăsite pe această pagină.