Practica studentilor

GHID DE PRACTICĂ

Studenții înmatriculați în anul 2 la toate programele de studii universitate de licență din cadrul Universității „ARTIFEX” din București au obligația de a efectua un stagiu de practică cu durata de trei săptămâni (90 de ore). Acest stagiu este programat în perioada 11.05.2020 – 29.05.2020 și se poate desfășura în cadrul unor entități/organizații private sau publice. Practica se finalizează printr-un colocviu, în cadrul căreia studentul trebuie să prezinte o adeverință de la entitatea/organizația la care a făcut practica, o lucrare monografică (proiectul de practică), aprecierea privind stagiul de practică eliberată de responsabilului desemnat de partenerul de practică și chestionarul prezentat în Ghidul de practică.

Având în vedere situația actuală cauzată de pandemia de COVID 19, studenții ce nu pot efectua practica de specialitate în cadrul unei entități/organizații publice sau private, au posibilitatea de a elabora monografia solicitată prin Ghidul de practică, prin studiu individual, pe baza referințelor bibliografice și a resurselor de documentare electronice, sub îndrumarea cadrelor didactice ce răspund de această activitate. Evaluarea cunoștințelor dobândite în acest fel se va face în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor practicii de specialitate, fără a mai fi necesară prezentarea documentelor eliberate de o entitate/organizație privată sau publică. 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ