REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ÎN COMISIILE PERMANENTE ALE UNIVERSITĂȚII

Comisia de Etică și deontologie profesională
Nume Prenume Specializare An Email
Panțuru Andreea – Raluca Mk 3 panturuandreearaluca@gmail.com 

 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
Nume Prenume Specializare An Email
Bivolaru Andrei – Ionel Mk 3 andrei_bivolaru2012@yahoo.com

 

Comisia pentru Învățământ, Cercetare Științifică și Activitate Editorială
Nume Prenume Specializare An Email
Seftoiu Maria – Valeria MK 2 seftoiu.maria@gmail.com

 

Comisia pentru Dezvoltare Instituțională, Cooperare Academică, Relaţii Interne și Internaţionale
Nume Prenume Specializare An Email
Calafantea Valentina – Gabriela ECTS 2 calafanteavalentina@yahoo.com

 

Comisia pentru Resurse Umane, Activități Sociale, Relația cu Studenții și Absolvenții
Nume Prenume Specializare An Email
Nistor Florina – Raluca FB 3 florinaraluca23@gmail.com