Comisia pentru Învăţământ, Cercetare Științifică și Activitate Editorială