Comisia de etică și deontologie profesională

CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ 

 

COMISIA DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ 

 

RAPOARTE ALE COMISIEI DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ 

 

FORMULAR DE SESIZARE