Model cerere tip solicitare în baza Legii nr. 544/2001

  • Cererile, formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pot fi depuse la Secretariatul geneal al Universității „ARTIFEX” din București sau pot fi transmise, în format electronic, prin fax (021.316.61.69) sau e-mail (secretariat.artifex@gmail.com).