Lista documentelor de interes public

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC (DISPONIBILE ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII NR. 544/2001)

  • Oferta educațională a Universității „ARTIFEX” din București;
  • Lista taxelor și tarifelor utilizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București;
  • Informații privind rezultatele admiterii la programele de studii universitare de licență și master;
  • Informații privind rezultatele examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master;
  • Regulamentele și metodologiile Universității „ARTIFEX” din București;