INFO

ANUNȚ

Universitatea „ARTIFEX” din București, având în vedere Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 146 și art. 213 alin. 2 lit. n), Hotărârea nr. 350/2021 din data de 25.01.2021 pronunțată de Tribunalul București în Dosarul nr. 11291/3/2020, Carta Universității „ARTIFEX” din București, art. 75 alin. 2 lit. q) și art. 90, alin. (1), lit. a), Hotărârea Senatului Universității „ARTIFEX” din București nr. 14/29.04.2021 și Decizia Rectorului Universității „ARTIFEX” din București nr. 1/05.05.2021, anunță anularea Diplomei de Licență cu Seria A1 Nr. 0131286, emisă de Universitatea „ARTIFEX” din București cu numărul 374/02.06.2008, pe numele Dumitrașcu Cristian.