ALEGERI 2019 – 2020

 

 • Având în vedere prevederile Metodologiei referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2020 – 2024 și cele ale Graficului alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2020 – 2024, vă punem la dispoziție Declarația de intentie pentru a candida la functia de decan. Toate cadrele didactice ce își doresc să candideze la ocuparea posturilor de decan sunt rugate să completeze, să semneze și să dateze declarația de intenție și să o transmită electronic, scanată, împreună cu celelalte documente aferente candidaturii (CV, Plan managerial 2020 – 2024), în perioada 23 – 27 martie 2020, la adresa de email secretariat.artifex@gmail.com.

 

 

 

 • Având în vedere prevederile Metodologiei referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2020 – 2024, în perioada 3 – 7 februarie 2020, s-au putut depune candidaturile pentru ocuparea funcției de rector. Singurul candidat înscris pentru alegerile pentru desemnarea funcției de rector al Universității „ARTIFEX” din București este domnul prof.univ.dr. Alexandru Lucian Manole.

 

 

 • Având în vedere hotărârea Senatului instituției, începând cu data de 23.05.2019, a fost declanșată procedura de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2020 – 2024.
 • Referendumul pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Universității „ARTIFEX” din București se va desfășura în data de 24.06.2019, între orele 8 – 16, în Sala de lectură a instituției.

 

 

 • În ziua de 24 iunie 2019, între orele 8.00 – 16.00, în cadrul Universității „ARTIFEX” din București urmează să se desfăşoară referendumul universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, pentru mandatul 2020 – 2024.
 • Conform art. 209 (1) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, modalitățile de desemnare a rectorului sunt:
  • pe bază de concurs public 
  • pe bază de alegeri generale, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul Universităţii, precum şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul Universității şi din consiliile facultăţilor.
 • La referendum au drept de vot toate cadrele didactice titulare, precum şi reprezentanţii studenţilor din Senatul Universităţii şi din consiliile facultăţilor. 
 • Referendumul universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului Universității „ARTIFEX” din București se va desfășura în secția de votare situată în Sala de lectură a instituției.
 • Lista persoanelor cu drept de vot la referendumul universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Universității „ARTIFEX” din București

 

 • Miercuri, 12 iunie 2019, începând cu ora 12.00, în Aula Universității „ARTIFEX” din București se va desfășura dezbaterea pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului instituției și a implicaţiilor care decurg din acesta. La această dezbatere sunt invitați să participe toți membrii comunității academice (cadre didacte și studenți).