Taxe şi Tarife

TAXE DE STUDII VALABILE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

 • Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de licență
  • Anul 1:   GRATUIT (cu condiția finalizării studiilor)
  • Anul 2:   2.600 lei
  • Anul 3:   2.600 lei
 • Taxa de școlarizare pentru studiile universitare de master
  • Anul 1:   2.400 lei pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență organizate în cadrul Universității „ARTIFEX” din București, respectiv 2.600 lei pentru absolvenții altor programe de studii universitare de licență
  • Anul 2:   2600 lei
 • Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini ce provin din statele non – UE:   220 Euro/lună
 • Taxa pentru înscrierea și participarea la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență și master:   100 lei
 • Taxa de reexaminare:   100 lei
 • Taxa pentru examenele de diferență:   100 lei
 • Taxa pentru examenele de refacere a creditelor:   100 lei
 • Taxa pentru examenele de refacere a creditelor (an suplimentar): 200 lei/examen
 • Taxa pentru examenele de mărire a notelor:   100 lei
 • Taxa pentru finalizarea studiilor de licență (taxa pentru îndrumarea științifică, înscriere și susținerea examenului de licență):   800 lei
 • Taxa pentru finalizarea studiilor de master (taxa pentru îndrumarea științifică, înscriere și susținerea examenului de disertație):   600 lei
 • Taxa pentru arhivarea diplomei de licență:   100 lei
 • Taxa pentru arhivarea diplomei de master:   150 lei
 • Taxa pentru eliberarea unui duplicat al diplomei de licență sau master:   200 lei
 • Taxa pentru reînmatricularea studenților:   200 lei
 • Taxa pentru transferul studenților:   200 lei
 • Taxa pentru multiplicarea fișelor de disciplina:   50 lei/disciplină
 • Taxa pentru eliberarea carnetului de student:  10 lei
 • Penalizări pentru neachitarea în terment a taxelor de școlarizare:   0,5%/zi

 

TAXE PENTRU CAZAREA STUDENȚILOR ÎN CĂMINUL „ARTIFEX” PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

 • Taxa de cazare în camere cu 4 paturi:   300 lei/lună
 • Taxa de cazare în camere cu 6 paturi:   200 lei/lună
 • Taxa de cazare în Căminul „ARTIFEX” se achită în avans pentru o perioadă de 3 luni.