Pregătire suplimentară

PROGRAMAREA CURSURILOR PENTRU PREGĂTIREA SUPLIMENTARĂ A STUDENȚILOR ÎNMATRICULAȚI LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (23 – 26 aprilie 2018)

 

PROGRAMAREA CURSURILOR PENTRU PREGĂTIREA SUPLIMENTARĂ A STUDENȚILOR ÎNMATRICULAȚI LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (23 – 26 aprilie 2018)