Evenimente

EVENIMENT

 

Potrivit programului lunii noiembrie 2017, joi 22 noiembrie, s-a desfășurat ședința Consiliului de Administrație al Universității „ARTIFEX” din București, cu participarea tuturor membrilor componenți ai acestui Consiliu, pentru avizarea sau aprobarea unor regulamente al căror conținut se referă la actualizarea prevederilor Cartei Universitare, avizată legislativ de către Ministerul Educației Naționale.

Miercuri, 29 noiembrie 2017, s-a desfășurat ședința Senatului Universității „ARTIFEX” din București, cu participarea cadrelor didactice și a studenților membri ai Senatului, pentru aprobarea sau avizarea regulamentelor de organizare și funcționare a activităților didactice și administrative.

Au fost avizate și aprobate următoarele regulamente:

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Universității „ARTIFEX” din București, avizat în şedinţa Consiliului de Administrație din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobat de Senatul Universităţii în şedinţa din data de 29 noiembrie 2017.

 1. Regulamentul intern al Universității „ARTIFEX” din București, avizat în şedinţa Consiliului de Administrație din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobat de Senatul Universităţii în şedinţa din data de 29 noiembrie 2017.         

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „ARTIFEX” din București, aprobat de Consiliul de Administraţie în şedinţa din 22 noiembrie 2017.         

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității „ARTIFEX” din București, avizat în şedinţa Consiliului de Administrație din Bucureşti din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobat de Senatul Universităţii în şedinţa din data de 29 noiembrie 2017.       

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Finanțe și Contabilitate, avizat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Finanţe şi Contabilitate din data de 15 noiembrie 2017, avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Artifex” din data de 29 noiembrie 2017.

      

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Management – Marketing, avizat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Management – Marketing din data de 13 noiembrie 2017, avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Artifex” din data de 29 noiembrie 2017;

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Secretariatului general, avizat în şedinţa Consiliul de Administrație al Universității „ARTIFEX” din Bucureşti din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobat de Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti în şedinţa din data de 29 noiembrie 2017;

 1. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului administrativ, avizat în şedinţa Consiliului de Administrație al Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti în şedinţa din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobat de Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, în şedinţa din data de 29 noiembrie 2017;

 1. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, avizată în ședința Consiliului de administrație din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti din data de 29 noiembrie 2017;

 1. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice, avizat în ședința Consiliului de administrație din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti din data de 29 noiembrie 2017;

 1. Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii, avizat în ședința Consiliului de administrație din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti din data de 29 noiembrie 2017;

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului de audit, avizat în ședința Consiliului de administrație din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti din data de 29 noiembrie 2017.

 1. Codul de asigurare a calității, avizat în şedinţa Consiliul de Administrație din data de 22 noiembrie 2017 şi aprobat de Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti în şedinţa din data de 29 noiembrie 2017.

Toate regulamentele au fost publicate pe site-ul Universității, secțiunea Regulamente de organizare si functionare, link:

http://www.artifex.org.ro/prezentare/organizare/regulamente-de-organizare-si-functionare/