Studii universitare de licență

Înscrierea candidaților pentru admiterea la ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master se realizează în perioada 04.07.2016 – 27.09.2016. Concursul de admitere va avea loc în perioada 28.09.2016 – 29.09.2016.

Documente necesare pentru înscrierea la studiile universitare de licență:

  • diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta (original şi copie legalizată);
  • certificatul de naştere (copie legalizată);
  • certificatul de căsătorie – dacă este cazul (copie legalizată);
  • documentul de identitate (copie simplă);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale autorizate, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul sau programul de studii la care candidează;
  • trei fotografii de dimensiune 3/4;
  • chitanţa privind achitarea taxei de înscriere (100 lei);
  • fisa de înscriere;
  • contractul – cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare.