Admitere

ADMITERE

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

 • Universitatea „ARTIFEX” din București este acreditată prin Legea nr. 133/2005
 • Universitatea a fost evaluată de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior și de către Asociația Universităților Europene.
 • Programe de studii universitare de licență în domeniul economic:
  • Finanțe și Bănci (90 locuri)
  • Contabilitate și Informatică de Gestiune (90 locuri)
  • Management (180 locuri)
  • Marketing (150 locuri)
  • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (120 locuri).
 • Taxe de școlarizare:
  • Anul I este gratuit pentru toți studenții. Universitatea subvenționează școlarizarea tuturor studenților, cu condiția finalizării studiilor.
  • Taxa de școlarizare pentru anii II și III de studiu este de 5.200 lei, la un nivel redus față de taxele altor universități private sau de stat, cu profil economic.
 • Diplomele obținute de absolvenții Universității „ARTIFEX” din București sunt recunoscute la nivel internațional, în statele Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii etc.
 • Cazare în căminul propriu pentru toți studenții Universității.
 • Locuri de muncă la absolvire.
 • Candidații vor prezenta la înscriere un dosar plic care va conţine următoarele documente:
  • diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi copie;
  • certificatul de naştere, în original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în original şi copie (dacă este cazul);
  • documentul de identitate (copie);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale autorizate, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul sau programul de studii la care candidează;
  • trei fotografii de dimensiune 3/4;
  • chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;
  • contractul – cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare.
 • Înscrierile pentru programele de studii universitare de licență se desfășoară în perioada 04.07.2017 – 29.09.2017, între orele 8.00 – 17.00.

 

ADMITERE

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

 • Universitatea „ARTIFEX” din București este acreditată prin Legea nr. 133/2005
 • Universitatea a fost evaluată de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior și de către Asociația Universităților Europene.
 • Programe de studii universitare de licență în domeniul economic:
  • Finanțe, Bănci și Piețe de Capital (50 locuri)
  • Management Financiar – Bancar și de Asigurări (50 locuri)
  • Managementul Sistemului Informațional Financiar – Contabil (50 locuri)
  • Management Organizațional (50 locuri)
  • Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (50 locuri)
  • Marketing Strategic (50 locuri)
  • Marketing și Comunicare în Afaceri (50 locuri)
  • Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii (50 locuri).
 • Taxe de școlarizare:
  • Taxa de școlarizare pentru anii I și II de studiu este de 5.200 lei, la un nivel redus față de taxele altor universități private sau de stat, cu profil economic.
  • Pentru absolvenții Universității „ARTIFEX” in București taxa anuală de studii este de 2.400 lei.
 • Diplomele obținute de absolvenții Universității „ARTIFEX” din București sunt recunoscute la nivel internațional, în statele Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii etc.
 • Cazare în căminul propriu pentru toți studenții Universității.
 • Locuri de muncă la absolvire.
 • Candidații vor prezenta la înscriere un dosar plic care va conţine următoarele documente:
  • diploma de licenţă sau echivalentă (original şi copie);
  • foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (original şi copie);
  • certificatul de naştere (original şi copie);
  • certificatul de căsătorie – dacă este cazul (original şi copie);
  • documentul de identitate (copie);  
  • adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale autorizate, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul sau programul de studii la care candidează;
  • trei fotografii de dimensiune 3/4;
  • chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;
  • contractul – cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare.
 • Înscrierile pentru programele de studii universitare de master se desfășoară în perioada 04.07.2017 – 29.09.2017, între orele 8.00 – 17.00.