Despre noi

DAN LAURENȚIU CRUCERU 

Profesor universitar doctor

(6 august 1942 – 8 februarie 2018).

JOI, 8 FEBRUARIE 2018, S-A STINS FULGERĂTOR DIN VIAȚĂ CEL CARE A FOST PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR DAN LAURENȚIU CRUCERU – PREȘEDINTELE UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI

A urmat cursurile Liceului Mihai Viteazu din București, ale Facultăților de Filosofie și Științe Politico – Economice ale Academiei de Științe Social Politice. A obținut titlul de doctor în filosofie în anul 1975 și atestatul de sociologie în cadrul Universității București. A fost cadru didactic asociat în catedra de filosofie a Academiei de Studii Economice.

A fost flacăra călăuzitoare în constituirea, dezvoltarea și funcționarea Universității „ARTIFEX” din București, în cadrul căreia a îndeplinit funcțiile de rector, președinte al Consiliului de Administrație, președinte al Universității. A fost director executiv al Fundației „ARTIFEX”. În perioada rectoratului său a fost construit noul sediu al Universității „ARTIFEX” din București (1992-2002).

A publicat 18 volume din domeniile filosofiei culturii și al istoriei și doctrinei cooperatiste și numeroase articole și studii în reviste din țară și străinătate. A întreprins călătorii de studii și cercetări,  a participat la congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări în state membre ale AICI în Europa, Asia, Africa, America de Nord și de Sud. A fost membru în comisia de cercetare științifică a Alianței Cooperatiste Internaționale. A fost profesor – visiting în universități din Germania, Rusia, Franța, Spania și membru fondator al Universității Cooperatiste Europene.

            Pentru întreaga sa activitate a fost decorat cu ordine, medalii și numeroase diplome de excelență, precum și diploma „Opera Omnia”.

            Fie-i țărâna ușoară și memoria binecuvântată!

            Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în lăcașurile celor drepți!

 

 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti a fost înființată prin Legea nr. 133/2005, ca parte a sistemului naţional de învăţământ. Aceasta este o  instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, având sediul în Municipiul Bucureşti, Strada Economu Cezărescu nr. 47, Sector 6, cu următoarele facultăţi:

  1. Facultatea de Finanţe şi Contabilitate.
  2. Facultatea de Management – Marketing.

În cadrul Universității „ARTIFEX” din Bucureşti funcționează cinci programe de studii universitare de licență (Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Management, Marketing, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor) și opt programe de studii universitare de master (Finanţe, Bănci şi Pieţe de Capital, Management Financiar – Bancar şi de Asigurări, Managementul Sistemului Informaţional Financiar – Contabil, Management Organizaţional, Managementul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Marketing Strategic, Marketing şi Comunicare în Afaceri, Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii), toate acestea fiind acreditate, conform legislației naționale în vigoare.

 citeste mai mult despre noi

 

Noutati